Issue №4, 2016

LOGIN      REGISTER

          

Study of investment and construction complex of Russia based on phase transition 

А. А. Petrov, Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering (Saint-Petersburg, Russia)

I. N. Geras'kina, Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering (Saint-Petersburg, Russia)

The article presents the results of research investment and construction complex as a subsystem of the national economy. The urgency of his studies as a synergetic system using a phased approach for the detection of system features and patterns, as well as modeling the ability to foster innovative development due to synergy effects. Indices, the totality of which fully characterizes the state of the construction of Russia, as well as factors, the dynamics of which has a significant impact on them. It is proved that the investment-building complex is a synergistic system and its development can be defined with a certain degree of accuracy, systems of differential equations. It is shown that the only possible sustainable mode of functioning of the object of study is a cyclic dynamics and its innovative development is possible through the bifurcation of the phase portrait of the national economic system, caused by the bifurcation of the global economy.

Keywords: construction, economic system, self-organization, investment-building complex, phased approach.

References

 1. Akayev A. Strukturno-tsiklicheskiye protsessy ekonomicheskoy dinamiki. SPb: Politekhn. un-t., 2016. 
 1. Asaul A. Samoorganizatsiya, samorazvitiye i samoregulirovaniye sub"yektov predprinimatel'skoy deyatel'nosti v stroitel'stve. SPb: ANO «IPEV», 2013. 
 1. Geras'kina I. N. Sinergeticheskiye i komplementarnyy eeffekty v klastere [The synergistic and complementary effects in the cluster] // Vestnik grazhdanskikh inzhenerov. № 1 (54). Pр. 146—154.
 1. Glaz'yev S. Mirovoy ekonomicheskiy krizis kak protsess zameshcheniya dominiruyushchikh tekhnologicheskikhukladov. Available at: http://spkurdyumov.ru/economy/mirovoj-ekonomicheskij-krizis (accessed: 10.08.2016).
 2. Gumba K. H. Slovar'-spravochnik po ekonomike i upravleniyu v investitsionno-stroitel'noysfere. : Izd-vo ASV,2010. 
 1. Yevstigneyeva L. P. Stanovleniye ekonomicheskoy sinergetiki [Formation of economic synergy] // Obshchestvennyye nauki i sovremennost'. 2012. № 1. Pр. 122—133.
 2. Kolesnikov A. Sinergeticheskiye metody upravleniya slozhnymi sistemami: Teoriya sistemnogo sinteza. :2012.
 3. Kuznetsov B. L. Gipoteza sinergeticheskogo rynka v svete fenomenologicheskoy teorii fazovykh perekhodov L. Landau [Hypothesis synergistic market in the light of the phenomenological theory of phase transitions Landau] //Voprosy ekonomiki. 2006. № 5. Pр. 51—57. 
 1. Malinetskiy G. Budushcheye i nastoyashcheye Rossii v zerkale sinergetiki. , 2011. 
 1. Malkov S. Iyerarkhicheskaya sistema modelirovaniya mirovoy dinamiki. Proyekty i riski budushchego. Kontseptsii, modeli, instrumenty, prognozy. : KRASAND, 2011.
 2. Myasnikov A. Sinergeticheskiy eeffekty v sovremennoy ekonomike: vvedeniye v problematiku. : LENAND, 2011. 
 1. Osnovnyye pokazateli investitsionnoyi stroitel'noy deyatel'nosti v Rossiyskoy Federatsii: ofits. sayt. Available at:http://cbsd.gks.ru (accessed: 11.08.2016). 
 1. Panibratov Yu. P. Rol' gosudarstvennogo regulirovaniya investitsionno-stroitel'noy sfery v sovremennykh us-loviyakh. Strategiya I taktika investitsionno-stroitel'noy deyatel'nosti v usloviyakh nestabil'nogo rostae konomiki. : SPbGASU, 2016. 
 1. Petrov A. Analiz razvitiya investitsionno-stroitel'nogo kompleksa Rossiyskoy Federatsii. Strategiya I taktika investitsionno-stroitel'noy deyatel'nosti v usloviyakh nestabil'nogo rosta ekonomiki: SPb: SPbGASU, 2016. 
 1. Smirnov Ye. Otsenka effektivnosti innovatsionnykh proyektov regional'nogo znacheniya [Evaluating the ef-fectiveness of innovative projects of regional significance] // Vestnik grazhdanskikh inzhenerov. № 2 (43).Pp. 188—193. 
 1. Telichenko V. Sostoyaniye i problem ustoychivogo razvitiya stroitel'noy deyatel'nosti [State and problems ofsustainable development of construction activity] // Vestnik MGSU. 2015. №12. Pp. 5—12. 
 1. Yakovlev V. O razviti istroitel'nogo kompleksa Rossii v sovremennykh usloviyakh. Strategiya I taktika investit-sionno-stroitel'noy deyatel'nosti v usloviyakh nestabil'nogo rostae konomiki. :SPbGASU, 2016.
 2. Petrov A. А. Saint Petersburg ring road: lessons for public–private partnerships in Russia. Proceedings of the ICE-Civil Engineering168, № 5. Pр. 39—48.  

For citation: Petrov А. А.,Geras'kina I. N. Study of investment and construction complex of Russia based on phase transition // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2016. № 4. P. 60—71.