Issue №4, 2016

LOGIN      REGISTER

          

Problems of improving the composition of the Russian arctic

M. А. Zhukov, Scientific and Coordinating Centre for Problems of the North, the Arctic and the livelihoods of indigenous peoples of the North (NCC ANO «North») (Moscow, Russia)

V. N. Kraynov, Scientific and Coordinating Centre for Problems of the North, the Arctic and the livelihoods of indigenous peoples of the North (NCC ANO «North») (Moscow, Russia)

V. M. Telesnina, Moscow State University. M. V. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia)

The mistakes in the Decree of the President of the Russian Federation VV developers Putin on May 2, 2014 № 296 «On the land territory of the Russian Arctic» were analyzed. The main directions of optimization of the Russian Arctic were characterized. The criteria of Russian Arctic selection and the «corridor» of their rational use were proposed. The principles of natural and economic Arctic and Subarctic systems were described.

Keywords: Arctic zone structure, criteria, natural factors, Arctic specificity, natural and economic systems.

References

 1. Vasilyev V. V., Selin V. S., Zhukov M. A., Krenke A. N., Zolotokrylin A. N., Vinogradova V. V. Rayonirovaniye terri-torii Rossii po kriteriyu diskomfortnosti zhizni naseleniya. Sever kak obyekt kompleksnykh regionalnykh issledovaniy:Syktyvkar, 2005. Pp. 177—187.
 • Zhukov M. A. Arkticheskaya zona Rossiyskoy Federatsii — problemy prostranstvennoy identifikatsii [Arctic zone of Russian Federation — the problems of space identification] // NEP XXI vek. ekonomika. Proizvodstvo, 2006.No 2. Pp. 23—26.
 • Zhukov M. A. Materialy k opredeleniyu kriteriyev vydeleniya Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii. Availableat: http://www.arctic-today.ru, http://www.arcticregion.ru (accessed: 25.10.2016).
 • Zhukov M. A. Metodologicheskiye i metodicheskiye problem vydeleniya Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii[Methodological problems of Arctic zone separation in Russian Federation]// Arktika XXI vek, 2014. No 1(2). Pp. 4—20.
 • Zhukov M. A. Nuzhny li Arktikekriterii. Available at: http://www.arctic-today.ru, http://www.arcticregion.ru(accessed: 25.10.2016).
 • Zhukov M. A. Otsenka kriteriyev vydeleniya Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii i voprosy sovershenstvovani-ya eye sostava. Available at: http://www.arctic-today.ru, http://www.arcticregion.ru(accessed: 25.10.2016).
 • Zhukov M. A. Predlozheniya po sovershenstvovaniyu ukaza Prezidenta Rossii V. V. Putinaot 02.05.2014 № 296 «O sukhoputnykh territoriyakh Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii» (Propositions for improving Russian Prezident Putin’s Decree from 02.05.2014 About land territories of Russian Federation Arctic zone). Available at: http://www.arctic-today.ru, http://www.arcticregion.ru(accessed: 25.10.2016).
 • Zhukov M. A., Vasilyev V. V., Kraynov V. A. Rayonirovaniye territorii Rossiyskoy Federatsii po diskomfortnosti zhiznedeyatelnosti naseleniya s vydeleniyem geograficheskoy granitsy Severa (Zoning territory of Russian Federation by discomfort of population’s activity with definition of North geographical border), Konferentsiya «Rayonirovaniye v sovremennoy ekonomicheskoy, sotsialnoyi politicheskoy geografii: potentsial, teoriya, metody, praktika». — Rostov-na-Donu, 23—26 September, 2004.
 • Zhukov M. A., Kraynov V. N. Problemy normativnogo pravovogo zakrepleniya Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii [The problems of normative legal anchoring Arctic zone of Russian Federation] // «Vestnik DFO». Available at: http://www.arctic-today.ru, http://www.arcticregion.ru (accessed: 25.10.2016).
 • Zhukov M. A., Filippov V. V., Kadashova N. A., Kraynov V. N., Telesnina V. M. Analiz praktiki ispolzovaniya kriteriyev vydeleniya Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii [Analyzing the practice of separation criteria using for Russian Federation Arctic zone] //Naukaiobrazovaniye, 2016. No 1. Pp. 52—60.
 • Zhukov M. A., Filippov V. V., Kadashova N. A., Kraynov V. N., Telesnina V. M. Kriterii vydeleniya Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii i algoritm ikh ispolzovaniya [Criteria of separating Russan federation Arctic zone and algorithm of their using]. Available at: http://www.arctic-today.ru, http://www.arcticregion.ru (accessed: 25.10.2016).
 1. Zhukov M. A., Filippov V. V., Kadashova N. A., Kraynov V. N., Telesnina V. M. Problemy vydeleniya Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii na territorii Respubliki Sakha (Yakutiya) [The problems of separating Russian Federation Arctic zone on the territory of Sakha Republic (Yakutia)] //Naukaiobrazovaniye, 2015. No 2. Pp. 7—15.
 2. Zolotokrylin A. N., Krenke A. N., Vinogradova V. V. Rayonirovaniye Rossii po prirodnym usloviyam zhizni.Moscow: Geos, 2012. 156 p.
 1. Filippov V. V. Zhukov M. A. Problemy ustoychivogo razvitiya Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii. Ya­kutsk: Izd-voYaNTs SO RAN, 2005. 52 p.
 1. Filippov V. V. Zhukov M. A. Problemy ekonomicheskogo razvitiya Arkticheskoy zony Rossiyskoy Federatsii [The problems of Russian Federation Arctic zone economic development] // NEP XXI vek. ekonomika. Proizvodstvo, 2006.

For citation: Zhukov M. A., Kraynov V. N., Telesnina V. M. Problems of improving the composition of the Russian Arctic// Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2016. № 4. P. 80—89.