Issue №4, 2016

LOGIN      REGISTER

          

Program and target approach to formation of the basic transport network of the European and Cisural North

A. N. Kiselenko

E. Yu. Sundukov

In the article it is shown that program and tar-get approach is one of tools in case of development of forecasts of economic development of the state and its regions. The purpose of work is justification of application of program and target approach to formation of the basic transport network of the European and Cisural North.

Keywords: program and target approach, trans-port, basic transport network, European and Cisural North, systems analysis

References

 1. Batievskaya V. B. Sravnitel'naya kharakteristika primeneniya programmno-tselevykh metodov v sovremen-noy rossiyskoy ekonomike [The comparative characteristic of application of program and target methods in the mod-ern Russian economy] // Ekonomika i sotsial'naya politika. 2015. No. 5. Pp. 51—53.
 2. Granberg, A. G. Strategiya territorial'nogo sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii: ot idei k realizatsii [Strategy of territorial social and economic development of Russia: from the idea to implementation] // Voprosy eko-nomiki. 2001. No. 9. Pp. 15—28.
 3. Zbritskiy A. A. Programmno-tselevoe upravlenie sotsial'no-ekonomicheskim kompleksom. [Program goals manage-ment of a social and economic complex. Dr. ek. sci. diss. abstr.]: а diss. … dokt. ek. nauk. Available at: http://www.dis-sercat.com/content/programmno-tselevoe-upravlenie-sotsialno-ekonomicheskim-kompleksom (accessed 15.08.2016).
 4. Kiselenko A. N. Metodologiya prognozirovaniya i strategicheskogo planirovaniya razvitiya regionov [Methodology of forecasting and strategic planning of development of regions] // Vestnik Nauchno-issledovatel'skogo tsentra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universite-ta. 2005. No. 4. Available at: URL: http://koet. syktsu. ru/vestnik/2005/2005-4/29.htm (accessed 25.10.2016).
 5. Kochkarov R. A. El'kanova L. M. Planirovanie i programmno-tselevye metody v Rossii [Planning and program and target methods in Russia] // Informatsionno-izmeritel'nye i upravlyayushchie sistemy. No. 3. Vol. 6. Pp. 104—108.
 6. Pospelov, G. S. Problemy programmno-tselevogo planirovaniya i upravleniya. Moscow: INTRO, 2001. 206 p.
 7. Rayzberg B. A. Tselevye programmy v sisteme gosudarstvennogo upravleniya ekonomikoy. Moscow: Laboratoriya knigi, 2012. 332 p.
 1. Semenko A. I., Sergeev V. I. Osnovy teorii. St. Petersburg: Soyuz Publ., 2001. 544 p.
 2. Sergeev V. I. Logistika v biznese. Moscow: INFRA-M, Publ., 2001. 608 p.
 3. Starikov A. Porty Pribaltiki: kurs na sokrashchenie tranzita [Ports of Baltics: course towards transit reduction] // Analiticheskiy portal. Available at: http://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/241215-porty-prib-altiki/ (accessed 15.08.2016).
 1. Starikov A. Strany Baltii nachinayut bor'bu za rossiyskiy tranzit // Analiticheskiy portal. Available at: http:// www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/240516-tranzit/ (accessed 15.08.2016).
 2. Sychanina S. N., Shichiyakh R. A. Programmno-tselevoe upravlenie: genezis i tendentsii razvitiya [Program goals management: genesis and tendencies of development] // Nauchnyy vestnik YuIM. 2013. 4. Pp. 37—42.
 3. Tulokhonov A. K., Radnaev B. L., Gomboev B. O., Mikheeva A. S., eds. Strategy of environmental and econom-ic development of the region : state-of-the-art review. publich. nauch.-tekhn. b-ka Sib. otdeleniya Ros. akad. nauk. Baykal'skiy in-t prirodopol'zovaniya. Novosibirsk : GPNTB SO RAN Publ., 2007. 208 p. (Ser. Ekologiya. V'sh. 83).
 4. Fesik, S. V. Vnedreniye programmno-tselevogo metoda v byudzhetnyy protsess Rossiyskoy Federatsii [Implementation of a program and target method in the budget process of the Russian Federation] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2014. No. 383. (In Russ). Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-programmno-tselevogo-metoda-v-byudzhetnyy-protsess-rossiyskoy-federatsii (accessed 15.08.2016).
 5. Chistobaev A. I., Bazhenov Yu. N. Territorial'nye kompleksnye programmy: Leningrad, 1984. 228 p.
 6. Shed'ko Yu. N. Programmno-tselevoy metod kak instrument povysheniya effektivnosti territorial'nykh sotsioekonomicheskikh sistem [Program and target method as instrument of increase in efficiency of territorial so-cioeconomic systems] // Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika. 2010. No. 44. Pp. 24—30.
 1. Shishov A. V. Finansovyy geniy poslednikh Romanovykh. Moscow: Veche Publ., 2004. 432 p.

For citation: Kiselenko A. N., Sundukov E. Yu. Program and target approach to formation of the basic transport network of the European and Cisural north // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2016. № 4. P. 99—105.