Issue №4, 2016

LOGIN      REGISTER

          

Assessment of resource potential of social and innovative development of the federal district

S. S. Galazova, North Ossetian state university of K. L. Khetagurov (Vladikavkaz, Russia)

T. G. Krasnova, Khakass state university of N. F. Katanov (Abakan, Russia)

T. N. Plotnikova, Khakassia Technical Institute — a branch of Siberian Federal University (Abakan, Russia)

In article the role of resource potential as element of national wealth, in innovative development of the country is considered. Features of structure and structure of natural resource base of Siberian Federal District are revealed and the efficiency evaluation of their use is carried out. Authors gave classification of the factors creating the resource capacity of the district, criteria of their assessment are developed and proved.

Keywords: economy of the federal district, structure of resources, natural and resource potential, diagnostics of the main points of growth of economy, economic-mathematical assessment of resources.

 

References

  • Alekseyev S. G. Otsenka innovatsionnogo potentsiala i innovatsionnoy aktivnosti regionov Sibirskogo federal'nogo okruga [Estimation of innovative potential and innovative activity of the Siberian Federal District] // Vestnik BGU. Pravo. 2009. № 2.
  • Makhotayeva M. Yu., Andreyev V. N., Grigor'yeva O. V. Metodologiya formirovaniya strategii innovatsionnogo razvitiya regiona [Methodology of formation of innovative regional development strategies] // Ekonomicheskiye nauki, 2012. № 6. Pp. 69—74.
  • Regiony Rossii. Sotsial'no- ekonomicheskiye pokazateli. : Rosstat, 2015. 1266 р.
  • Strategii makroregionov Rossii: metodologicheskiye podkhody, prioritety i puti realizatsii / pod red. G. Granberga. M.: Nauka, 2004. 720 р.
  • Shishatskiy N. G. Obzor problem sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Sibiri. Global'nyye vyzovy XXI ve-ka Rossii kak vedushchey Yevraziyskoy derzhave // Novoye budushcheye Sibiri: ozhidaniya, vyzovy, resheniya: monografiya / pod obshch. red. O. A. Karpovoy, N. P. Koptsevoy, YU. N. Moskvicha; Sibirskiy federal'nyy universitet, Krasnoyarskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet im. V. P. Astaf'yeva. 2-ye izd, pererab. — Krasnoyarsk: SFU, KGPU im. A. Astaf'yeva, 2014. Gl. 2—3. Pр. 39—72.

  

For citation: Galazova S. S., Krasnova T. G., Plotnikova T. N, Assessment of resource potential of social and innovative development of the federal district // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2016. № 4. P. 106—111.