Issue №2, 2017

LOGIN      REGISTER

          

ECONOMY, ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES, BRANCHES, COMPLEXES

 

Controlling as an instrument of strategic management of the enterprise (on the example of the enterprises of the gas sector)

А. P. Shihverdiev, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Pitirim Sorokin Syktyvkar State University» (Syktyvkar, Russia)

T. A. Fedorova, Komi republican academy of public service and management (Syktyvkar, Russia)

N. G. Krusser, Gazprom mezhregiongaz Ukhta (Ukhta, Russia)

N. A. Oganezova, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Pitirim Sorokin Syktyvkar State University» (Syktyvkar, Russia)

The article considers the controlling system as an effective tool for increasing the competitiveness and management of industrial enterprises. A grouped comparative analysis of the stages of management development and controlling systems is presented. The concept of a controlling system based on management functions is proposed. The emphasis was placed on the use of the controlling system in industrial enterprises of the gas industry. Identified problems of its implementation, the logic circuit design strategies to manage areas of the gas sector stability, the criteria for strategic directions. It substantiates the role of controlling in solving problems of ungovernability, which allows to come to the solution of problems of reforming the industry.

Keywords: management, controlling, сontrolling system, controlling concepts, management system, strategic and operational goals

 References

 1. Guseva, I.B. Kontrolling v sisteme upravleniya predpriyatiyem [Controlling in the enterprise management system]. - N.Novgorod: RIO NGTU, 2007. 245 p.
 2. Krusser N. G. Kontroling kak instrument upravleniya protsessami pri realizatsii tekhnologiy: na primere predpriyatiy gazovoy otrasli [Controlling as an instrument of coordination of management processes in the implementation of the enterprise strategy: the example of gas industry enterprises]:dis . ... kand . ekon . nauk. Syktyvkar, 2006. 145 p.
 3. Meskon M.X. Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management]. - M .: Delo, 2000. 369р.
 4. Pavlenkov M. N. Razvitiye teorii i metodologii kontrollinga kak mekhanizma povysheniya effektivnosti upravleniya promyshlennym predpriyatiyem [Development of the theory and methodology of controlling as a mechanism to improve the management efficiency of an industrial enterprise]: avtoref. dis . ... kand . ekon . nauk. Nizhniy Novgorod, 2008. 46p.
 5. PAO «Gazprom»: ofits. sayt. - Available at: http://www.gazprom.ru/ (accessed: 20.04.2017)
 6. Utkin E.A. Strategicheskoye planirovaniye [Strategic planning]. – M.: EKMOS, 1999. 346p.
 7. Shikhverdiyev A. P., Krusser N. G., Oganezova N. A. Sistemnyy podkhod k rassmotreniyu kontrollinga [System approach to controlling consideration] // Korporativnoye upravleniye i innovatsionnoye razvitiye ekonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatel'skogo tsentra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta. 2017. № 1. pp. 23-38. (In Russ) Available at: http://vestnik-ku.ru/images/articles/2017/1/2.pdf (accessed: 20.04.2017)
 8. Shikhverdiyev A. P., Krusser N. G., Tkachev S.A. Kontroling v sisteme korporativnogo upravleniya kak instrument povysheniya effektivnosti ekonomiki [Controlling in the system of corporate governance as a tool for increasing the efficiency of the regional economy]: monografiya.- Moskva- Syktyvkar, 2008. 185

For citation: Shihverdiev A. P., Fedorova T.A.,Krusser N. G., Oganezova N. A. Controlling as an instrument of strategic management of the enterprise (on the example of the enterprises of the gas sector) // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 1. P.

 

 

Agriculture of Northern and Аrctic territories: prerequisites, conditions and possibilities of development

V. A. Ivanov, The Institute of Social, Economic and Power problems of the North, Komi Scientific Centre of the Ural Division of the Russian Academy of Sciences (Syktyvkar, Russia)

E.V. Ivanova, The Institute of Social, Economic and Power problems of the North, Komi Scientific Centre of the Ural Division of the Russian Academy of Sciences (Syktyvkar, Russia)

The agricultural and trade industry of the northern and Arctic territories is intended for providing the population with biologically full-fledged local food. In article social and economic value is researched, features of development of agricultural industry and food self-sufficiency of the Russian North are revealed. Experience of the organization of agricultural industry in the foreign northern countries is considered. Generalization of practice of its maintaining allows to recommend for Russia the Scandinavian way of development of agricultural industry and first of all to Finland. On the basis of statistical data tendencies of development of agricultural industry of a zone of the North and the Arctic during the predreformenny period and in the conditions of market reforms are considered. Results of a research can be used in case of development of the strategy of development for agrofood sector of regions of the North and the Arctic zone of the Russian Federation.

Keywords: agricultural industry, North, Arctic, foreign northern countries, features and tendencies of development of the agrarian sphere.

Reference

 1. Gagiev G.I., Chernov B.A. Puti intensifikacii kormoproizvodstva na severe Komi ASSR [Ways of intensification of fodder production in the North of the Komi Republic // forage production in the far North] // Kormoproizvodstvo na Krajnem Severe.- Moscow, 1981, pp. 23-32.
 2. Zhuravskij A.V. Izbrannye raboty po voprosam sel'skohozyajstvennogo osvoeniya Pechorskogo Severa [Selected works on agricultural development of the Pechora North]. - Syktyvkar, 2007. 107 p.
 3. Ivanov V.A., Mikusheva T.YU., Evdokimova T.V. Social'no-ehkonomicheskie problemy malochislennyh narodov Evropejskogo Severo-Vostoka SSSR // Geografiya i hozyajstvo. Vyp. 4. [Socio-economic problems of minority peoples of the European North-East of the USSR // Geography and economy].- Leningrad, Izd-vo GO SSSR, 1991. P. 172-187.
 4. Itogi Vserossijskoj sel'skohozyajstvennoj perepisi 2006 goda: v 9 t. T. 7. Sel'skoe hozyajstvo rajonov Krajnego Severa i priravnennyh k nim mestnostej / Federal'naya sluzhba gos. statistiki [The results of all-Russia agricultural census 2006: 9 T. T. 7. Agriculture in the far North and equated localities] Moscow, IIC «Statistika Rossii», 2008. 391 p.
 5. Pekka Kauppala. Istoricheskaya rol' finno-ugrov v osvoenii Evropejskogo Severa. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya // Gorizonty ehkonomicheskogo i kul'turnogo razvitiya: materialy plenarnogo zasedaniya Vtorogo Severnogo social'no-ehkologicheskogo kongressa / otv. red. V.A. CHereshnev [The historical role of the Finno-Ugric peoples in the development of the European North. Current state and development prospects // Horizons of economic and cultural development: proceedings of the plenary meeting of the Second Nordic socio-ecological Congress].- Moscow, Nauka, 2007. P. 246-254.
 6. Pilyasov A.N. Zakonomernosti i osobennosti osvoeniya Severo-Vostoka Rossii (retrospektiva i prognoz) [Regularities and features of development of the North-East of Russia (a retrospective and prediction)].- Magadan. SVKNII DVO RAN, 1996. 145 p.
 7. Pilyasov A.N., Zamyatina N.YU. Arkticheskoe predprinimatel'stvo: usloviya i vozmozhnosti razvitiya [Arctic enterprise: the conditions and possibilities of development]. Arktika: ehkologiya i ehkonomika. 2016, no.4(24), pp. 4-15.
 8. Polbicyn C.H. Teoretiko-metodologicheskie podhody k formirovaniyu agroinnovacionnoj sistemy [Theoretical and methodological approaches to the formation of agricultural innovation system. Dr. econ. Sci. diss.] :dis . ... kand . ekon . nauk.. Ekaterinburg, 2015. 368 p
 9. Poshkus B.I. Chto novogo v sisteme podderzhki sel'skogo ho¬zyajstva v stranah Evropejskogo Soyuza // Globalizaciya i agrarnaya ehkonomika Rossii: tendencii, vozmozhnye strategii i riski [What's new in the system of agricultural support in the countries of the European Union / Globalization and the agrarian economy of Russia: trends, strategies and risks].- Moscow, VIAPI im. A.A. Nikonova: «EHnciklopediya Rossijskih dereven'», 2011. P. 197-200.
 10. Seleznev A.I., Uvarov V.A. Agropromyshlennyj kompleks Krajnego Severa Rossii (organizacionno-ehkonomicheskie osnovy razvitiya) [The agro-industrial complex of the Russian far North (organizational-economic bases of development)].- Moscow, FGNU «Rosinformagrotekh». 2002. 232 p.
 11. Sinica A.L. Demograficheskoe razvitie arkticheskoj zony RF v 2010-2014 gg. [Demographic development of the Arctic zone of Russia in 2010-2014]. // Arktika: ehkologiya i ehkonomika 2016, no.1(21), pp. 18-27.
 12. Det danske landbrugs-historiev Bd. 1-4. / Lotte Hedeager, Kristian Kristiansen, Erland Porsmose, Claus Bjorn (red.), Erik Helmer Pedersen (red.), Troels Dahlerup (red.), S. P. Jensen (red.). Title of book. Copenhagen: Landbohistorisk Selskab, 1988.
 13. Det svenska jordbrukets historia. Stockholm: Natur och kultur/LTs
  forlag. Title of book. 1998. 504 p.
 14. Jonas Smitt Norges landbrug i dette aarhundrede/Jonas Smitt. Title of book. Kristiana: P.T. Mailing, 2003, 298 p.
 15. Kauppala P. The Russian North. The Risee, Evolution and Current Condition of State Settlemen Policy. Title of book. Helsinki, 1998.
 16. Soumen maatalouden historia/ ed. Jutikkala, Eino. Title of book. Helsinki, 2003. 630 p.

For citation: Ivanov V. A., Ivanova E.V. Agriculture of Northern and Аrctic territories: prerequisites, conditions and possibilities of development // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 2.

 

 

Application of social media as a means of enhancing the company’s marketing competency in the virtual space

V.Y. Glon, St.Petersburg State University of Economics (St.Petersburg, Russia)

J.N. Solovjova, St.Petersburg State University of Economics (St.Petersburg, Russia)

The article is devoted to the consideration of social networks as one of the information and communication tools of marketing in the virtual space. The types of marketing information on consumer that may be collected via social networking and marketing knowledge extracted on the basis of this information are considered. The technique of using social media in marketing activities of a company is proposed.

Keywords: marketing competence, marketing information, marketing knowledge, social networks, virtual space.

References

 1. Astapova A.S., Shteinberg D.A., Ananyeva N.V. Effektivnost targetirovannoj reklamy v socialnyh setyah [Effectiveness of targeted advertising in social networks]//Ekonomika i upravlenie: analiz tendencij i perspektiv razvitiya, 2013, no. 4-1, pp. 92-95.
 2. Berkutova E.A. Marketingovoe vzaimodejstvie s potrebitelyami v social'noj seti facebook [Marketing interaction with customers in the social network Facebook]// Prakticheskij marketing, 2015, no. 11 (225), pp. 14-20.
 3. Bochkareva I. Potencial social'nyh setej organizacii [The potential of the organization’s social networks]//Obshchestvo i ehkonomika, 2011, no. 7, pp. 122-130.
 4. Galimov R.R. Vozmozhnosti kompleksnogo ispol'zovaniya metodov issledovaniya v social'nyh setyah dlya resheniya marketingovyh zadach [The feasibility of the integrated application of research methods in social networks to solve marketing tasks]// Ekonomika i predprinimatel'stvo, 2015, № 4-1 (57-1), pp. 989-994.
 5. Glon V.Y. Formirovanie marketingovoj kompetentnosti kommercheskogo predpriyatiya v virtual'nom prostranstve [Formation of the marketing competency of a commercial enterprise in the virtual space]// Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, 2016, no. 5 (101), pp. 117-121.
 6. Kurmanov V.V. Vzaimodejstvie kompanij reklamodatelej s celevoj auditoriej social'nyh setej [Interaction of advertisers with the target audience in social networks]// Internet-marketing, 2013, no. 4, pp. 230-240.
 7. Muzyka A.Y. Social'nye seti kak instrument marketinga [Social networks as marketing instruments]// Prakticheskij marketing, 2011, no. 2, pp. 17-25.
 8. Solovjova J.N. Metodologiya razrabotki mekhanizma upravleniya marketingovoj kompetentnost'yu firmy [Methodology of developing a management framework for the firm’s marketing competency]// Problemy sovremennoj ekonomiki, 2006, no. 1-2, p. 144-148.
 9. Solovjova J.N. Razvitie marketingovoj kompetentnosti kak predposylka vnedreniya marketinga vzaimootnoshenij [Developing marketing competency as a prerequisite for introducing relationship marketing]// Korporativnoe upravlenie i innovacionnoe razvitie ekonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatel'skogo centra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta, 2014, no. 1, pp. 150-165.
 10. Travnikova M.A., Gonenko M.M. Praktika prodvizheniya v social'nyh setyah [Practices of promotion in social networks]// Marketingovye kommunikacii, 2011, no. 1, pp. 28-37.
 11. Fedorova O.V. Marketing v social'nyh setyah [Marketing in social networks]//Marketing v Rossii i za rubezhom, 2010, no. 3, pp. 101-103.
 12. Shalabaev P.S. Internet-marketing: ispol'zovanie social'nyh setej v komplekse prodvizheniya kompanii [Internet marketing: application of social networks in the company’s promotion mix]// Ekonomika i predprinimatel'stvo, 2015, no. 6-1 (59-1), pp. 1120-1123.
 13. Yuldasheva O.U. K voprosu teorii i metodologii formirovaniya marketingovogo potenciala kompanii [On the issue of theory and methodology of forming company’s marketing potential]// Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ehkonomicheskogo universiteta, 2006, no. 2, pp. 95-110.
 14. Proekt WEB-Index. - Available at: http://www.tns-global.ru/services/media/media-audience/internet/description/ (accessed 11.10.2016).
 15. Skol'ko vremeni rossiyane provodyat v social'nyh setyah.- Available at: http://adindex.ru/news/researches/2015/05/21/123757.phtml (accessed 11.10.2016).
 16. Ekonomika Runeta 2014–2015.-Available at: http://raec.ru/analytics/ (accessed 12.10.2016).
 17. «Yandex» bol'she ne edinstvennyj internet-resurs, kotoryj prevzoshel telekanaly po ohvatu.- Available at: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/09/13/656674-yandeks-telekanali-ohvatu (accessed 12.10.2016).
 18. Top Sites in Russia. - Available at: http://www.alexa.com/topsites/countries/RU (accessed 12.10.2016).

For citation: Glon V.Y., Solovjova J.N. Application of social media as a means of enhancing the company’s marketing competency in the virtual space // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 2.

 


REGIONAL ECONOMY

 

Applied natural and economic criteria for allocation of the Russian Arctic

M.A. Zhukov, Autonomous Non-Commercial Organization «Scientific and Coordination Center for Problems of the North, Arctic and Life of Small Peoples of the North (Moscow, Russia)

V.N. Krainov, Autonomous Non-Commercial Organization «Scientific and Coordination Center for Problems of the North, Arctic and Life of Small Peoples of the North (Moscow, Russia)

V.M. Telesnina, Moscow Lomonosov State University (Moscow, Russia)

We characterize the application of natural and economic approaches determine the composition of the Russian Arctic. A general description of the Arctic-Subarctic type of economy and economic development of space. The recommendations on the allocation of natural and economic systems of the Arctic and Subarctic.

Keywords: Arctic zone structure, criteria, natural factors, Arctic specificity, natural and economic systems.

 References

 1. Dodin D.A. Ustojchivoe razvitie Arktiki (problemy i perspektivy) [Arctic Sustainable development (problems and perspectives)]. - Saint-Petersburg, Nauka, 2005. 283 p.
 2. Dodin D.A. Mineragenija Arktiki [Minerageny of the Arctic]. - Saint-Petersburg, Nauka, 2008. 292 p.
 3. Dodin D.A., Kaminskij V.D., Zoloev K.K., Koroteev V.A. Strategija osvoenija i izuchenija mineralno-syr`evyh resursov rossijskoj Arktiki i Subarktiki v uslovijah perehoda k ustojchivomu razvitiju [Strategy of reclamation and investigation of Russian Arctic and Subarctic mineral resources in direction to sustainable development] // Litosfera, 2010, № 6, pp. 3-24.
 4. Zhukov M.A.Metodologicheskie I и metodicheskie problemy videlenia Arkticheskoj zony Rossijskoj Federacii [The methodological and methodological problems of allocation of the Arctic zone of the Russian Federation] // Arktika XXI vek, 2014, № 1(2), pp. 4-20.
 5. Zhukov M.A., Krajnov V.N., Telesnina V.M. Problemy sovershenstvovanija sostava Arkticheskoj zony Rossijskoj Federacii [The problems of improvement in Russian Federation Arctic zone structure]// Korporativnoe upravlenie i innovacionnoe razvitie jekonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatel'skogo centra korporativnogo prava, upravlenija i venchurnogo investirovanija Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta, 2016, № 4, pp. 80-89.
 6. Zhukov M.A., Krajnov V.N., Telesnina V.M. Voprosi po optimizacii sostava Arkticheskoj zony Rossijskoj Federacii v Evropeiskoi chasti strany [The questions on optimizing the composition of the Arctic zone of the Russian Federation in the European part of the country] // Korporativnoe upravlenie i innovacionnoe razvitie jekonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatel'skogo centra korporativnogo prava, upravlenija i venchurnogo investirovanija Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta, 2017. № 1. С. 51—57.
 7. Problemy Severnogo morskogo puti [The problems of Nortnern sea way].- Moscow, Nauka, 2006. 581 p.
 8. Selin V.S., Cukerman V.A., Vinogradov A.N. Jekonomicheskie uslovija i innovacionnye vozmozhnosti obespechenija konkurentnosposobnosti mestorozhdenij uglevodorodnogo syr`ja Arkticheskogo shel`fa. Apatity [Economic conditions and innovation possibilities of supplying Arctic shelf petroleum deposit competitiveness].- Izd-vo KNC RAN, 2008. 267 p.
 9. Selin V.S., Orlov N.A. Problemy i perspektivy razrabotki mestorozhdenij uglevodorodnogo syr`ja arkticheskogo shel`fa Sever i rynok: formirovanie jekonomicheskogo porjadka [The problems and perspectives of reclamating petroleum deposits of Arctic shelf . The North and the market: Economic order formation].- Apatity, KNC RAN, 2009(23), № 2, p.76.
 10. Slavin S.V. K voprosu o metodah i formah upravlenija processom socialisticheskogo osvoenija Severa SSSR [About methods of and forms of directing socialistic reclamation of USSR North]// Problemy Severa 1958, Vyp. 1, pp. 229-243.
 11. Slavin S.V. Promyshlennoe i transportnoe osvoenie Severa SSSR [Industrial and transport reclamation of USSR North]/- Moscow, Jekonomizdat, 1961, 304 p.

For citation: Zhukov M.A., Krainov V.N., Telesnina V.M. Applied natural and economic criteria for allocation of the Russian Arctic // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 2.

 

Research of the theoretical bases of a new quality of economic growth in the context of the transition to the innovative development of the Republic of Belarus and the Russian Federation

 

V. L. Gursky, Belarus Institute of Law (Minsk, Belarus)

V. A. Klimenko, CIS Executive Committee (Minsk, Belarus)

V. V. Fauzer, Federal state budgetary establishment of science Institute of socio-economic and energy problems of the North Komi Science Centre Ural Branch of the RAS (Syktyvkar, Russia)

T. V. Serhiyevich, Belarus National Technical University (Minsk, Belarus)

The article is about the theoretical foundations of a new quality of economic growth. The new quality of economic growth is discussed in the context of the transition to innovative development of economies of the Republic of Belarus and the Russian Federation. The problems in the research of the new quality of economic growth are analysed and divided into two types: resulting from the wish to simplify the research object and from the objective difficulties of research of this complex socio-economic phenomenon. Based on the consideration of approaches to this phenomenon and the identification of its attributive features, from the subject approach provides the new quality of economic growth was defined as an economic category. It is shown in the article that the new quality of economic growth includes not only the innovative development of the material base of production, but also the revolutionary rise of socio-functional innovations in the socio-economic life of the society. The latter ensure in many ways the acquisition by economic growth of new forms, properties and features, which must be considered in the transition to innovative development.

Keywords: economic development, new quality of economic growth, national economy, economic growth, competitiveness, innovative development.

References

 1. Gosudarstvennaja programma innovacionnogo razvitija Respubliki Belarus' na 2016–2020 gody [The State Program of Innovative Development of the Republic of Belarus for 2016-2020]. – Available at: http://www.gknt.gov.by /opencms/opencms/ru/innovation/inn2/ (accessed: 26.03.2017).
 2. Innovacionnaja jekonomika (upravlencheskij i marketingovyj aspekty) [Innovative Economy (management and marketing aspects)] // D. I. Kokurin [i dr.]. 2011. 532 p.
 3. Klimenko V.A. Rynochnaja jekonomika: genezis i principy stanovlenija i razvitija [Market economy: the genesis and principles of formation and development] // Jekonomicheskaja nauka segodnja. 2016. № 4. рp. 132-139.
 4. Kruglov V. N., Paunov S. A. Jevoljucija teorii innovacij v zarubezhnoj i otechestvennoj nauke [Evolution theory of innovation in the foreign and domestic science] // Regional'naja jekonomika: teorija i praktika. Nauchno-prakticheskij i analiticheskij zhurnal. 2016. № 5. рp. 4–22.
 5. Mazurenko O. M. Povyshenie adaptivnosti hozjajstvennogo mehanizma v kontekste ponimanija vzaimodejstvija jekonomiki i ustojchivogo razvitija [Increase of the adaptability of the economic mechanism in the context of understanding the interaction of the economy and sustainable development] // Jekonomicheskaja nauka segodnja. 2016. № 4. Pp. 239–244.
 6. 6. Mazurenko O. M. Jevoljucija ponjatija «ustojchivoe razvitie» v jekonomicheskoj nauke [The evolution of the concept of "sustainable development" in economic science] // Jekonomicheskaja nauka segodnja. 2015. № 3. р 206–211.
 7. Novoe kachestvo jekonomicheskogo rosta: jeffektivnost' i osnovnye pokazateli [The new quality of economic growth: the efficiency and key performance indicators]. – Available at: http://economics-konspect.org/?content=3878. (accessed: 26.05.2017).
 8. Novye resursy jekonomicheskoj modernizacii. [New resources for economic modernization] S. Ju. Solodovnikov [i dr.]; pod red. S. Ju. Solodovnikova. - Minsk : BNTU, 2016. 324 p.
 9. Pekut'ko P. N. Jekonomicheskaja nauka Belarusi: tematicheskaja napravlennost' i funkcional'naja specializacija [Economics of Belarus: thematic focus and functional specialization] // Vestnik BGJeU. 2015. №1. рp. 15– 21.
 10. Rybalkin V. A. K metodologii formirovanija teorii jekonomiki znanij v koncepcii postindustrial'nogo obshhestva [By the methodology of formation of the theory of knowledge-based economy in the post-industrial society concept] // Jekonomicheskaja teorija. 2016. № 1. рр. 26–38.
 11. Sergievich T.V. Trud v neoindustrial'nom obshhestve [Labor in the neoindustrial society] // Nauchno-obrazovatel'nyj centr «Tehnologii tovarovedcheskoj, tamozhennoj i kriminalisticheskoj jekspertizy» : sbornik nauchnyh rabot № 6 / pod red. d-ra jekon. nauk, prof., Pochetnogo rabotnika vysshej shkoly RF G.D. Drozdova. SPb.: Izd-vo SPbGJeU, 2015. рp. 50—55
 12. Solodovnikov S. Ju. Gnoseologicheskie trudnosti pri izuchenii klassov i klassovoj bor'by v postindustrial'nom obshhestve [Gnoseological difficulties in the study of classes and class struggle in the post-industrial society] // Sociologicheskij al'manah. 2012. № 3. рp. 74–91.
 13. Solodovnikov S. Ju. Kategorija «social'nyj klass» v kontekste politiko-jekonomicheskogo nasledija P. A. Sorokina i L. N. Gumileva [The category of "social class" in the context of policy and economic heritage of P. A. Sorokin and L. N. Gumilev] // Jekonomicheskaja nauka segodnja. 2015. № 2. рp.24–50.
 14. Solodovnikov S. Ju. Klassy i klassovaja bor'ba v sovremennom obshhestve: metodologicheskie osnovy politiko-jekonomicheskogo issledovanija. [Classes and class struggle in contemporary society: methodological foundations of economic policy studies].- Minsk : BNTU, 2014. 378 p.
 15. Solodovnikov S. Ju. Perspektivy i mehanizmy razvitija i kapitalizacii social'nogo potenciala Respubliki Belarus' [Prospects and mechanisms of development and capitalization of the social potential of the Republic of Belarus] // Jekonomicheskaja nauka segodnja. 2013. №1. рp. 5–33.
 16. Solodovnikov S. Ju. Social'no-jekonomicheskie uslovija perehoda Respubliki Belarus' k postindustrial'nomu obshhestvu [Socio-economic conditions for the transition of the Republic of Belarus to the post-industrial society] // Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. 2007. T.9. № 2. рp. 443-448.
 17. Solodovnikov S. Ju. Social'nyj kapital kak jekonomicheskij resurs [Social capital as an economic resource] // Vestn. Poloc. gos. un-ta. Ser. D, Jekon. i jurid. nauki. 2015. №5. рp. 2–9.
 18. Solodovnikov S. Ju. Civilizacija, kul'tura, jekonomicheskaja sistema obshhestva i institucional'nye matricy: fenomenologicheskaja priroda i vzaimoobuslovlennost' // Vesnіk Grodz. dzjarzh. un-ta іmja Jankі Kupaly. Ser. 5, Jekanomіka. Sacyjalogija. Bijalogija. 2011. № 2. рp. 10—25.

For citation: Gursky V. L., Klimenko V. A., Fauzer V. V., Serhiyevich T. V. Research of the theoretical bases of a new quality of economic growth in the context of the transition to the innovative development of the Republic of Belarus and the Russian Federation // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 2.

 

 

Problems and features of definition of settlements for basic transport network in the European and Cisual North of Russia

A.N. Kiselenko, Institute of social-economic and energy problems of the North of Komi Science of Ural Branch of Russian Academy Sciences (Syktyvkar, Russia)

I.V. Fomina, Institute of social-economic and energy problems of the North of Komi Science of Ural Branch of Russian Academy Sciences (Syktyvkar, Russia)

A.A. Sheveleva, Institute of social-economic and energy problems of the North of Komi Science of Ural Branch of Russian Academy Sciences (Syktyvkar, Russia)

In article questions of the choice of settlements when forming the existing and perspective basis transport network in the European and Cisual North of Russia. In article were applied: system analysis, methods of the comparative and statistical analysis. The main problems when forming basis transport network are revealed and criteria of the choice of settlements when forming the existing and perspective basis transport network in region. The method of the choice of settlements when forming basis transport network in the European and Cisual North of Russia considering social and economic features of the region development is offered. Results of a research are given. It is shows that the population of the settlement isn’t decisive factor his selection when forming perspective basis transport network of considered region.

Keywords: settlement, transport hub, basic transport network, the European and Ural North of Russia, perspective of development.

References

 1. Animitsa E.G., Vlasova N.Yu. Gradovedenie [Urbanology]. – Yekaterinburg: Urals State University of Economics Publ., 2008, 408 p.
 2. Gol’ts S.A. Transport i rasselenie [Transport and resettlement]. – Moscow: Nauka Publ., 1981, 248 p.
 3. Isard W. Metody regional’nogo analiza: vvedenie v nauku o regionakh [Methods of Regional Analysis: an Introduction to Regional Science]. - Moscow: Nauka Publ., 2006. 581 p.
 4. Kayuchkin N.P. Geograficheskie osnovy transportnogo osvoeniya territorii [Geographical basis of the transport research of the territory]. – Novosibirsk: Nauka Publ., 2003, 167 p.
 5. Kiselenko A.N. Transport Evropeiskogo I Priural’skogo Severa Rossii: osnovnye tseli i proekty razvitiya [Transport of European and Сisual North of Russian: main objectives and development projects]. Vestnik Komi NTS UrO RAN. Vklad akademicheskoj nauki v razvitie proizvoditel’nykh sil Respubliki Komi (K 95-letija obrazovanija Respubliki Komi). Mezhrigional’naja nauchno-prakticheskaja konferencija // [Bulletin of Komi SC of Ural Branch of RAS. Vol.31. Proc. Interregional Sci. Conf. Contribution of the academic science to development of productive forces of the Komi Republic (To the 95 anniversary of formation of the Komi Republic)]. Syktyvkar, Komi SC of Ural Branch of RAS Publ., 2016, vol.31, pp. 102 – 115.
 6. Kiselenko A.N., Syndykov E.Y. Oponye porty Severnogo morskogo puti [The basic of the Northern Sea Route in the European Arctic]. Trudy Vserossijkoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Transport Rossii: problemy i perspektivy – 2010» [Proc. of All-Russian scientific and practical conference «Transport of Russia: problems and prospects – 2010»]. Sankt-Petersburg: Institute of transport problems of RAS Publ., 2010, pp. 156 – 158.
 7. Lazhentsev V.N. Sever: Rossii: voprosy prostranstvennogo i territirial’noga razvitiya [The North of Russia: problems of spatial and territorial development].- Syktyvkar, Institute of social-economic and energy problems of the North of Komi Science Center of Ural Branch of RAS Publ., 2015, 175 p.
 8. Lesh A. Prostranstvennaya organizatsiya khozyaistva [Spatial organization of economy].- Moscow:Nauka Publ., 2007, 663 p.
 9. Menedzhment na transporte [Management on transport] / Eds.: N.N. Gromov, V.A. Persianov. Moscow, Akademiya Publ., 2003, 528 p.
 10. Optimizatsiya territorial’nykh system [Optimization of territorial system]/ Ed.: S.A. Suspisyn. Novosibirsk, Institute of economy of the organization of industrial production, Siberian Branch of RAS Publ., 2010, 629 p.
 11. Pravdin N.V., Negrey V. Ya., Podkopaev V.A. Vzaimodeistvie razlichnykh vidov transporta [Interaction of different types of transport (examples and calculations)]/: N.V. Pravdin. Moscow, Transport Publ., 1989, 208 p.
 12. Povorozhenko V.V. Kompleksnoe pazvitie i vzaimodeistvie razlichnykh vidov transporta [Complex development and interaction of different types of transport]. Itogi nauki i tekhniki. Seriya. Vzaimodeistvie raznykh vidov transporta i konteinernye perevozki. Tom 11 [Results of science and equipment. Series. Interaction of different of transport and container transportations. Vol. 11]. Moscow, VINITI Publ., 1985, pp. 3 – 151.
 13. Problemy Severnogo morskogo puti [Problems of the Northern Sea Route] / Eds.: A. G. Granberg, V.I. Peresypkin. Moscow: Nauka Publ., 2006. 581 p.
 14. Strategija razvitija Arkticheskoj zony Rossijskoj Feferacii I ibespechenija nacional’noj bezopastnosti na period do 2020 goda [The strategy of development for the Arctic zone of the Russian Federation and ensuring national security for the period till 2020]. -Available at: government.ru/media/files/2RpSA3sctElhAGn4RN9dHrtzk0A3wZm8.pdf (accessed: 27.12.2016).
 15. Transportnaja strategija Rossijskoj Feferacii na period do 2020 goda [The transport strategy of the Russian Federation for the period till 2020].- Available at: www.mintrans.ru/upload/iblock/a41/trans_strateg_12052005.doc (accessed: 27.12.2016).
 16. Urbanizatsiya i razvitie regionov oblastnogo urovnya [Urbanization and development of regions of regional level]/Eds.: M.N. Mezhevich, I.I. Sigov. –Leningrad: Nauka Publ., 1990, 216 p.
 17. Ekonomicheskaya geografiya transporta [Economic geography of transport]/Ed.: N.N. Kazansky.- Moscow: Transport Publ., 1991, 280 p.
 18. Ekspluatatsiya zheleznykh dorog (Gruzovaya rabota, organizatsiya dvizheniya i stantsii) [Operation of the railroads (Cargo work, organization of the moment and station)]/ Eds.: V.V. Povorozhenko, V.M. Akulinichev. -Moscow,: Transport Publ., 1991, 280 p.

For citation Kiselenko A.N., Fomina I.V., Sheveleva A.A. Problems and features of definition of settlements for basic transport network in the European and Cisual North of Russia // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 2.

 

 

Development of transport infrastructure of the Northern Sea Route (NSR)

M. A. Zagorodnikov, Krylovsky state scientific center (Saint-Petersburg, Russia)

In article the operated, under construction and projected icebreaking vessels intended for ensuring year-round operation of transport courts on routes of the Northern Sea Route are considered. (NSR)     Distribution of ice breakers on routes SMP with the maximum use of their functional characteristics is offered, the effective fund of their operation in various ice conditions and possible number of flights is defined.

Keywords: ice breaker, Northern Sea Route, functional properties, ice situation, operational expenses, fund of time.

References

 1. Abramov A.V., Zagorodnikov M.A.  Perspektivy innovacionnogo razvitiya Arkticheskoi Zony Rossii. Transportnye magistrali [Prospects of innovative development of the Arctic Zone of Russia. Thoroughfares.]. -: SPbGMTU, 2017.
 2. Appolonov E.M., Abramov A.V., Hmara D.S., Zagorodnikov M.A. Ocenka varianta proektirovaniya, stroitel'stva i ekspluatacii perspektivnogo atomnogo ledokola [Otsenk of option of design, construction and operation of the perspective nuclear ice breaker] // Morskoi vestnik/ 2016. №4. рр. 25-38.
 3. Zagorodnikov M. A. Konceptual'nye osnovy konvergencii regional'nyh ekonomicheskih klasterov pri razvitii morskoi infrastruktury Arkticheskoi zony Rossii [Conceptual bases of convergence of regional economic clusters at development of sea infrastructure of the Arctic zone of Russia] //Innovative technologies in science and education: materials IV Mezhdunar. науч. - практ. конф. (Cheboksary, 18 Dec. 2015) / редкол.: O. N. Shirokov [etc.]. — Cheboksary: TsNS "Interactive Plus", 2015. — No. 4 (4). — Page 418-422.
 4. Zagorodnikov M. A. Perspektivy formirovaniya regulyarnogo  sudohodstva v Arkticheskoi Zone [Prospects of formation of regular navigation in the Arctic Zone]   Aktual'nye problemy ucheta, analiza i audita: materialy  V Regional'noi nauch.-prakt. konf. (Sankt-Peterburg, 12 maya 2016 g.) -  Sankt-Peterburg: SPbGMTU, 2016. pp. 59-64
 5. Strategiya razvitiya Arkticheskoi zony Rossiiskoi Federacii i obespecheniya nacional'noi bezopasnosti na period do 2020 g. (utv. Prezidentom RF 08.02.2013 g. ¹ Pr-232).

For citation: Zagorodnikov M. A. Development of transport infrastructure of the Northern sea route (NSR) // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 2.

 

 

CLUSTER POLICY AND ECONOMIC GROWTH

E.N.Novokshonova, Syktyvkar State University Named after Pitirim Sorokin (Syktyvkar, Russia)

The article is devoted the problem of regional development implementation of the determinants of economic growth, providing innovative development of the region, one of which are the clusters formed through the cluster policy. The article reveals the economic content of cluster policy, defines its place in regional development, the features of the clusterization in Russia. Based on the analysis of cluster policy in the constituent entities of the northwestern Federal district is substantiated the positive influence of clusters formation on the growth of the innovation indicators of regional development. Based on research conducted by the author on the use of cluster tools developed ways of increasing the role of cluster policy in ensuring economic growth, which will stimulate and strengthen the motivation of the authorities public entities in providing conditions for the formation of clusters in subjects of the Russian Federation in the long term

Keywords: Clusters, cluster policy, principles of cluster policy formation, conceptual elements of cluster policy, economic growth.

References

 1. Valickij D.A. Formirovanie klasternoj politiki kak mekhanizma razvitiya ehkonomiki promyshlennyh otraslej Rossii [Formation of cluster policy as a mechanism for the development of the economy of industrial sectors in Russia] // Vestnik MGOU. Seriya «EHkonomika». 2010. no. 1. рр. 50-56.
 2. Evropejskij memorandum o klasterah [European Memorandum of Clusters]. -Available at: http://razom.znaimo.com.ua/docs/694/index-103594.html (accessed: 10.03.2017).
 3. Ispol'zovanie klasternogo podhoda v modernizacii ehkonomicheskogo prostranstva Rossijskoj Federacii [The use of the cluster approach in the modernization of the economic space of the Russian Federation] / Edited by A.I.Tatarkina.- Ekaterinburg: Institut ehkonomiki UrO RAN, 2013. 559 p.
 4. Karta klasterov Rossii [The cluster map of Russia].- URL: http://map.cluster.hse.ru/list (accessed: 10.03.2017).
 5. Koncepciya dolgosrochnogo social'no-ehkonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda: Rasporyazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 17.11. 2008 no. 1662-r [The concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period until 2020: Order of the Government of the Russian Federation of November 17, 2008 N 1662-r]. - Available at: http://www.consultant.ru (accessed: 10.03.2017).
 6. Kucenko E.S. Racional'naya klasternaya strategiya: manevriruya mezhdu provalami rynka i gosudarstva [Rational cluster strategy: maneuvering between market failures and state failures] // Forsajt. 2012. t. 6. no. 3. рр. 6-14.
 7. Metodicheskie rekomendacii po realizacii klasternoj politiki v sub"ektah Rossijskoj Federacii [Methodological recommendations on the implementation of cluster policy in the northern regions of the Russian Federation]. - Available at: http: //www.consultant.ru (accessed: 03.02.2017).
 8. Metodicheskie rekomendacii po realizacii klasternoj politiki v severnyh sub"ektah Rossijskoj Federacii: podpisani zamestitelem ministra ekonomicheskogo razvitia A.N. Klepechem 26.12.2008 g. no 20636-АК/Д [Methodological recommendations on the implementation of cluster policy in the northern regions of the Russian Federation: signed by the Deputy Minister of Economic Development of the Russian Federation A.N. Klepach from 12.26.2008 №. 20636-AK/D19].-Available at: http://www.consultant.ru (accessed: 03.02.2017).
 9. Novokshonova E.N. Investicionnyj faktor v formirovanii klasterov na regional'nom urovne [The investment factor in the formation of clusters at the regional level] / о redaktor d.eh.n., professor V.V. Fauzer. - M.: EHkon-inform, 2013. 175 p.
 10. Novokshonova E.N. Ocenka regional'noj investicionnoj politiki kak instrumenta sozdaniya promyshlennyh klasterov v usloviyah Severa [Evaluation of the regional investment policy as a tool for creating industrial clusters in the North] / о redaktor d.eh.n., professor V.V. Fauzer. - M.: EHkon-inform, 2015. 234 p.
 11. Ob utverzhdenii Strategii innovacionnogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda: rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 08.12.2011. No 2227-r [On the approval of the Strategy for Innovative Development of the Russian Federation for the period up to 2020: Order of the Government of the Russian Federation of 17.11.2008 № 1662-r].- Available at: http: //www.consultant.ru (accessed: 04.02.2017).
 12. Ob utverzhdenii Strategii social'no-ehkonomicheskogo razvitiya Severo-Zapadnogo federal'nogo okruga na period do 2020 goda [On the approval of the Strategy for the socio-economic development of the North-West Federal District for the period until 2020] : rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 18.11.2011. nо. 2074-r (red. ot 26.12.2014).- Available at: http: //www.consultant.ru (accessed: 04.02.2017).
 13. Pilipenko I.V. Provedenie klasternoj politiki v Rossii [Conducting a cluster policy in Russia] // Prilozhenie k 6 k Ezhegodnomu ehkonomicheskomu dokladu 2008 goda Obshcherossijskoj obshchestvennoj organizacii «Delovaya Rossiya». «Strategiya 2020»: ot ehkonomiki «direktiv» k ehkonomike «stimulov». - Moscow, 2008. 34 p.
 14. Porter M. Konkurenciya [Competition]. - M.: Izdatel'skij dom «Vil'yams», 2002. 496 p.
 15. Prostranstvennoe razvitie ehkonomiki makroregiona (na materialah Severo-Zapadnogo federal'nogo okruga): monografiya. [Spatial development of the economy of the macroregion (on the materials of the North-West Federal District)]. Edited by S.V.Kuznecova. -SPb: GUAP, 2013. 334 p.
 16. Regiony Rossii. Socialno-ekonomicheskie pokazateli. 2014: Statisticheskij sbornik [The Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2014: a Statistical compendium]. - Moskva: Rosstat, 2014.
 17. Regiony Rossii. Socialno-ekonomicheskie pokazateli. 2014: Statisticheskij sbornik [The Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2014: a Statistical compendium]. - Moskva: Rosstat, 2016.
 18. Skoch A. EHffektivnost' klasterizacii regional'noj ehkonomiki [Efficiency of clustering of regional economy] // Ehkonomicheskie strategii. 2007. no 5. рр. 21-38.
 19. Strategiya razvitiya nauki i innovacij v Rossijskoj Federacii na period do 2015 goda [Strategy for the development of science and innovation in the Russian Federation for the period up to 2015]. Utv. Mezhvedomstvennoj komissiej po nauchno-innovacionnoj politike (protokol ot 15 fevralya 2006, no. 1).- Available at: http: //www.consultant.ru (accessed: 04.02.2017).
 20. Fedoseev S.V. Razvitie regional'nyh voenno-ehkonomicheskih otnoshenij na osnove klasternogo podhoda [Development of regional military-economic relations on the basis of the cluster approach] // Vestnik Voennogo universiteta. 2011. no 2 (26). р 111-116.
 21. Cihan T.V. Klasternaya teoriya ehkonomicheskogo razvitiya [Cluster theory of economic development] // Teoriya i praktika upravleniya. 2003. no 5. 4-36.
 22. Anderson A., Anderson G. (eds). Gateway to the global Economy.- Moscow: Phases, 2001. 126 р.
 23. Shihverdiev A.P., Oganezova N.A. Formirovanie klasternoj iniciativy lesnoj otrasli Respubliki Komi [Formation of the cluster initiative of forest branch of the Komi Republic] // Korporativnoe upravlenie i innovacionnoe razvitie ekonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatelskogo centra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. no 3. pp. 97-107 (In Russ.) Available at: http://www.vestnik-ku.ru/images/articles/2015/3/8.pdf (accessed: 30.05.2017).
 24. Doeringer P. Terkla D. Business Strategy and Cross-Industry Clusters // Economic Development Quarterly. 1995. Vol 9. no. 3. рр. 225-237.
 25. Rosenfeld S. Bringing business clusters info the mainstream of economic development // European planning studies. 1997. no. 5. рр. 3-23.
 26. Rosenfeld S. Creating smart systems. A guide to cluster strategies in less favored regions. EV, 2002. 187 р.
 27. Sampler J. L. Redefining industry structure for the information age // Redefining industry structure for the information age // Strategic Management Journal, 1998, Vol. 19, рр. 343-355.
 28. Chang H.J., Lin J. Should Industrial Policy in Developing Coun-tries con-form Comparative Advantage or Defy it? A debate be-tween Justin Lin and Ha-Joon Chang // Development Policy Re-view. 2009. 27(5).

For citation: Novokshonova E.N. Cluster policy and economic growth // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 2.

 

 

Development of theoretical bases of technology transfer in the context of the transition to sustainable economic growth in the Republic of Belarus and the Russian Federation

V. A. Klimenko, CIS Executive Committee (Minsk, Belarus)

V. L. Gursky, Belarus Institute of Law (Minsk, Belarus)

 T. V. Serhiyevich, Belarus National Technical University (Minsk, Belarus)

 T. S. Lytkina, Federal state budgetary establishment of science Institute of socio-economic and energy problems of the North Komi Science Centre Ural Branch of the RAS (Syktyvkar, Russia)

The article is dedicated to the research of the theoretical bases of technology transfer in the context of the transition to sustainable economic growth in the Republic of Belarus and the Russian Federation. Problems that hamper the research of technology transfer are revealed. Through the prism of international technology transfer the development of the Belarusian-Russian cooperation is substantiated. The nature of the problem of delays in the spread of technologies around the world is reflected. The risks in the implementation of the "catch-up development" strategy in Belarus and Russia are shown. Based on the analysis of the theoretical bases of technology transfer, the need for a scientifically grounded and consistent state policy on participation in international technology transfers of the Republic of Belarus and the Russian Federation has been proved.

Keywords: transfer of technology, economic growth, technologies, competitiveness, national economy, innovations, international cooperation

References

 1. Bajnev V.F., Vinnik V. T. Problemy i perspektivy innovacionnogo razvitija promyshlennogo kompleksa Evrazijskogo jekonomicheskogo sojuza [Problems and perspectives of innovation development of the industrial complex of the Eurasian Economic Union] // Jekonomicheskaja nauka segodnja. 2015. №. 3. р 136—145.
 2. Vasjuchenok L. P. Osobennosti transfera tehnologij v belorusskoj jekonomike [Features of technology transfer in the Belarusian economy] // Jekonomicheskaja nauka segodnja. 2016. № 4. р 84–94.
 3. Vasjuchenok L. P. Transfer tehnologij kak jekonomicheskij resurs [Technology transfer as an economic resource] // Jekonomicheskaja nauka segodnja. №3. рp. 15–22.
 4. Davydenko E. L. Tehnologicheskij balans kak indikator innovacionnogo razvitija nacional'noj jekonomiki [Technological balance as an indicator of the innovative development of the national economy] // Bankovskij vestnik. № 7. рp. 21—25.
 5. Danil'chenko A. V., Bertosh E. V. Mezhdunarodnyj transfer tehnologij i politika importozameshhenija v Respublike Belarus' [International policy of transfer pricing and import substitution in the Republic of Belarus] // Problemy upravlenija (Minsk). № 1(42). рp. 66–69.
 6. Gurskij V. L. Jendogennye faktory, obuslovlivajushhie razvitie promyshlennoj politiki Belarusi v sovremennyh uslovijah [Interior factors that contribute to the development of Belarus' industrial policy in modern conditions] // Jekonomicheskaja nauka segodnja. 2015. № 3. р35–42.
 7. Kondrat'ev N. D., Jakovec Ju. V., Abalkin L. I. Bol'shie cikly jekonomicheskoj konjunktury [Big cycles of economic conditions] // Bol'shie cikly konjunktury i teorija predvidenija. Izbrannye trudy.-: Jekonomika, 2002.
 8. Kuz'mickaja T. V. Dinamika trudovyh otnoshenij v Respublike Belarus' v uslovijah modernizacii [The dynamics of labor relations in the Republic of Belarus by the modernization] // Jekonomicheskaja nauka segodnja. 2015. № 4. р 230—238.
 9. Lemeshhenko P. S., Lavruhina I. A. Jekonomicheskaja nauka Belarusi: put' k samoidentifikacii [Economic science of Belarus: the path to self-identification] // Vestnik Ivanovskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija «Jekonomika». 2013. Vyp. 1(19). P. 34–40.
 10. Meleshko Ju. V. Razvitie regional'nogo transportno-logisticheskogo klastera: na primere Respubliki Belarus' [Development of regional transport and logistics cluster: on the example of the Republic of Belarus] // Jekonomicheskaja nauka segodnja. № 3. рp. 199–205.
 11. Nehorosheva L. N., Slonimskij A. A. Innovacionnaja dejatel'nost' v konkurentnoj jekonomike [Innovative activity in a competitive economy] // Belorusskij jekonomicheskij zhurnal. № 3. рp. 120—123.
 12. Peres K. Tehnologicheskie revoljucii i finansovyj kapital. Dinamika puzyrej i periodov procvetanija. [Technological revolutions and financial capital. Dynamics of Bubbles and prosperity periods]. - : Delo ANH, 2011. 232 p.
 13. Podgajskij A. L. Vzaimodejstvie dominirujushhih i periferijnyh ukladov kak sostavljajushhaja social'no-jekonomicheskoj dinamiki [The interaction of dominant and peripheral orders as part of the socio-economic dynamics]// Gumanitarna-jekanamichny vesnik. 2008. № 3 (42). р 8–13.
 14. Solodovnikov S. Ju. Novaja paradigma innovacionnogo razvitija belorusskoj jekonomiki i podhody k ee formirovaniju [The new paradigm of innovation development of the Belarusian economy and approaches to its formation]// Vestnik Polockogo gosudarstvennogo universiteta. Serija D: Jekonomicheskie i juridicheskie nauki. № 14. рp. 2—8.
 15. Solodovnikov S. Ju. Perspektivy i mehanizmy razvitija i kapitalizacii social'nogo potenciala Respubliki Belarus' [Prospects and mechanisms of development and capitalization of the social potential of the Republic of Belarus] // Jekonomicheskaja nauka segodnja. № 1. рp. 5—33.
 16. Solodovnikov S. Ju. Tendencii i perspektivy razvitija zanjatosti i sozdanija social'no-nauchnogo soobshhestva v uslovijah modernizacii tranzitivnoj jekonomiki: na primere Respubliki Belarus' [Tendencies and prospects of development of employment and social and scientific community in the modernization of transitive economy: the case of the Republic of Belarus] // Vestnik Polockogo gosudarstvennogo universiteta. Serija D: Jekonomicheskie i juridicheskie nauki. 2015. № 6. р 2–9.
 17. Solodovnikov S. Ju. Fenomenologicheskaja priroda vzaimoobuslovlennosti jekonomicheskoj konkurentosposobnosti i social'nogo kapitala Belarusi i Ukrainy [Phenomenological nature of interdependence of economic competitiveness and social capital of Belarus and Ukraine] // Jekonomicheskaja nauka segodnja. № 3. рp. 23–34.
 18. Transfer tehnologij [Technology transfer]. – Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki. (accessed:01.2017).
 19. Minsk Tractor Works Belarus. – Available at: http://www.belarus-tractor.com. (accessed:01.2017).

For citation: Klimenko V. A., Gursky V. L., Serhiyevich T. V., Lytkina T. S. Development of theoretical bases of technology transfer in the context of the transition to sustainable economic growth in the Republic of Belarus and the Russian Federation // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 2.

 


MANAGEMENT

 

The tools of strategic management integration of network partners and customers in innovation process

I.N. Trefilova, Saint-Petersburg State University of Economics (Saint-Petersburg, Russia)

The article considers the prerequisites and proposes conceptual provisions for the implementation of the strategic management integration of network partners and customers in the innovation process. The author considers the change in the innovative landscape and proves the need to build a business ecosystem as the basis for the formation of an innovation environment around the company to involve innovatively active market participants. As the main management tools, the author proposes a set of innovative strategies and principles for strategic integration management; forms of creating an innovative environment in the form of clusters, value networks and business ecosystems; technological and marketing platforms; tools of strategic management of internal integration, integration of partners, customers and public resources; organizational mechanisms of integration management.

Keywords: Strategic management, integration of network partners and customers, business ecosystem, value networks, clusters, innovation process, customer involvement in innovation, innovative strategies

References

 1. Ahtyamov M.K., Yuldasheva O.U., Kuznecova N.A. Innovacionnoe razvitie predprinimatel'stva v ehkonomike znanij [Innovative development of entrepreneurship in knowledge economy]: monografiya. – M.: Kreativnaya ehkonomika, 2011. 320 p.
 2. Baranov M.N., Saakova L.V., Shmatko A.D. Razvitie i gosudarstvennaya podderzka malogo innovazionnogo predprinimatelstva v nauchno-technicheskoi sfere [Development and public support of entrepreneurship in scientific sphere]: monografiya. – SPb.: SZGTU, 2011. 135p.
 3. Katenev V.I. Setevoi podhod k organizacii vzaimodeistvia predprinimatelskih structur [Network Approach to interaction of business structures]: monografiya. – SPb.: SpBGUEF, 2007. 216p.
 4. Kleiner G.B. et al. Sintez strategii klastera na osnove sistemno-integracionnoi teorii [Cluster Strategy Synthesis on the basis of systematically-integrated theory]. - Available at: http://www. Kleiner/ cluster.htm (accessed: 05.2017)
 5. Innovation Development Program of United Aviation Corporation.- Available at: http://www.uacrussia.ru/innovations/pasport_PIR_UACRussia.pdf(accessed: 02.05.2017)
 6. Popova YU. F. Teoriya i metodologiya upravleniya mezhfirmennymi otnosheniyami na promyshlennyh rynkah [Theory and methodology of interfirm relationship management on industrial markets]: monografiya. - Syktyvkar: Izd-vo Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011. 360 p.
 7. Popova YU.F., YAdrihinskaya O.G. Setevaya biznes-model' sozdaniya cennosti [Network business model of value creation] //   Korporativnoe upravlenie i innovacionnoe razvitie ehkonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatel'skogo centra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta. 2016. №3. р101-107.
 8. Tretjak O.A., Rumyanceva M.N. Setevye formy mezhfirmennoi kooperacii: podhody k obyasneniyu fenomena [Network forms of interfirm cooperation: the approaches to phenomenon interpretation] // Russian Journal of management. 2003. №1. pp. 25-50.
 9. Shmatko A.D. Razrabotka kompleksa meropriyatii po razvitiyu innovacionnogo predprinimatelstva v nauchno-technicheskoi sfere [The development of actions for innovation business development in scientific sphere] // Journal of low and economic research. 2011. № 3. pp. 19 – 22.
 10. YUldasheva O.U., Orekhov D.B. Metodologiya biznes-modelirovaniya: postroenie strategicheskih setej [Methodology of business-modelling: strategic networks constraction] // Korporativnoe upravlenie i innovacionnoe razvitie ehkonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatel'skogo centra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta. Vypusk 2014. №1. pp. 78-91.
 11. YUldasheva O.U., Trefilova I.N. Issledovanie global'nyh cepochek cennosti kak osnova dlya postroeniya ehffektivnyh biznes-modelej [Research of global value networks as base of effective business-models constraction] // Korporativnoe upravlenie i innovacionnoe razvitie ehkonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatel'skogo centra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta. 2016. №2. pp.131-148.
 12. YUldasheva O.U., Shirshova O.I. marketingovaya orientaciya kompanii: teoriya I praktika izmereniya I ocenki [Market Orientation of the company: theory and practice of measurement and estimation]: monografiya.- SPb.: SPbGEU. 2016.
 13. Cantner, U., Hanusch, H. & Pyka, A. (1998). Pushing technological progress forward: A comparison of firm strategies. In Lesourne, J. & Orléan, A. (eds.) Advances in Self-Organization & Evolutionary Economics. Economica. pp. 114-145.
 14. Chesbrough H.W. Open innovation: the new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2003.
 15. Elvers D. and Hoon Song C. (2016). Conceptualizing a framework for customer integration during new product development of chemical companies. Journal of Business & Industrial Marketing. 31/4. pp. 488–497.
 16. Grünfeld, L.A. (2003). Meet me halfway but don’t rush: absorptive capacity and strategic R&D investment revisited. International Journal of Industrial Organization. Vol. 21(8). pp. 1091-1109.
 17. Kindstrom D., Kowalkowski C., Sandberg E. (2013). Enabling service innovation: A dynamic capabikities approach. Journal of Business Research. 66. pp. 1063-1073.
 18. Leahy, D. & Neary, J.P. (2004). Absorptive capacity, R&D spillovers, and public policy. CEPR Discussion Papers: pp. 41-71.
 19. Moor J.F. (1993). Predators and prey: a new ecology of competition. Harvard Business Review. May. pp.23-51.
 20. Ngo L.V. and O’Cass A. (2013). Innovation and business success: the mediating role of customer participating. Journal of Business Research. 66. pp. 1134-1142.
 21. Peltoniemi M. Cluster, Value Network and Business Ecosystem: Knowledge and Innovation Approach. A paperpresented at the Conference “Organizations, Innovation and Complexity: New Perspectives on the Knowledge Economy”, University of Manchester, 9-10th September , 2004.
 22. Porter M.E. Competitive Advantages – Creating and Sustaining Superior Performance. N.Y. Free Press, 1985.
 23. Schewe G. (1996). Imitation as a strategic option for external acquisition of technology. Journal of Engineering Technology Management. Vol. 13(1). pp. 55-82.
 24. Sheth J.N., Sharma A and Iyer G.R. (2009). Why integrating purchasing with Marketing is both inevitable and beneficial. Industrial Marketing Management. 38. pp.865-871.
 25. Vargo S.L. and Lusch R.F. (2004). Evolving to a new dominant logic for Marketing. Journal of Marketing. 68 (61-17 (January)).
 26. Wagner S.M. and Eggert A. (2016). Co-management of Purchasing and Marketing: Why, when and how. Industrial Marketing Management. Vol. 52. January. pp. 27-36.
 27. Wiersema F. (2013). The B2B agenda: the current state of B2B Marketing and a look ahead. Industrial Marketing Management. pp.470-488.

For citation: Trefilova I.N. The tools of strategic management integration of network partners and customers in innovation process // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 2.

 


INNOVATION MANAGEMENT

 

Nanoinnovations as factor of increase in level of the intensification of production

K. V. Pavlov, Izhevsk branch of the Russian university of cooperation (Izhevsk, Russia)

In article methodical the basics of allocation of nanoinnovations and nanoinvestments of intensive and extensive type and an assessment of cost efficiency of an ekstensifikation and an intensification of a social production are covered. At the same time in the course of an assessment the factor of redundancy or deficiency of certain types of resources (labor material, capital) or even all their set is considered. The technique offered in article allows to determine, an economic problem, what of two methods of the decision, – extensive or intensive is more cost-efficient that can form the basis for development and the choice of optimum strategy of development of a production system.

Keywords: intensification, nanoinnovations and nanoinvestments, intensive and extensive type, economic efficiency, production intensification level, factor.

References

 1. BaranovA.A.Intensification: economic and social aspects [Intensification: Economic and Social Aspect]. - Moscow, Economy Publ., 1983. 255p.
 2. Katsura S. Formation of the innovation system in Ukraine: national and regional aspects [Formation of the innovation system in Ukraine: national and regional aspects]. -Donetsk Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, 2011. 504 p.
 3. Pavlov K.V. Importozameshhajushhaja model' modernizacii rossijskoj jekonomiki: razvitie tradicionnyh promyslov [Import-substituting model of modernization of the Russian economy: development of traditional crafts] // Problemy teorii i praktiki upravlenija, 2015. No.1. P. 88-97.
 4. Pavlov K.V. Intensification of the economy in the face of uncertainty of the market environment [Intensification of the economy in conditions of uncertainty of the market environment]. - Moscow, Master Publ., 2007. 271 p.
 5. Pavlov K.V. Pathological processes in the economy [Pathological processes in the economy]. - Moscow, Master Publ., 2009. 458 p.
 6. Sorokin G.N. Intensifikacija socialisticheskogo vosproizvodstva [Intensification of socialist reproduction] // Voprosy jekonomiki, 1985. No. 3. pp. 3-13.
 7. The theory of the innovation economy / ed. O.S. Belokrylova. Rostov-on-Don, 2009. 376 p.
 8. The economic mechanism and characteristics of innovation policy in the North / under scientific ed. Ph.D. V.S. Selina, Ph.D. V.A. Zukerman. Apatity, Kola Scientific Center, Russian Academy of Sciences Publ., 2012. 255 p.

For citation: Pavlov K. V. Nanoinnovations as factor of increase in level of the intensification of production // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 2.

 

 

The innovative infrastructure of the banking sector

S.N. Orlov, Institute of Economics of the Urals Branch of the Russian Academy of Sciences (Ekaterinburg, Russia)

A.V. Zyryanov, Kurgan State University ( Kurgan, Russia)

The article is devoted to an actual problem of sustainable development of the banking sector of the Russian economy. The article presents the characteristics of the banking sector of modern Russia, the contents settle the strategic objectives of its development. We consider the theoretical and methodological approaches to the assessment of the situation developing in the banking sector of the Russian Federation; It highlights the key aspects implemented by the largest Russian banks development strategies; We studied the vector of development of the national banking and innovative directions of banking activities in the new technological wave. It analyzes the main trends and innovations in the content of the activities of modern banks of their impact on the sustainable development of the Russian economy. Based on research conducted by the authors highlighted the components of competitiveness banking sector and built a business model of good governance, proposed mechanisms contributing to the sustainable development of the banking sector.

Keywords: The financial sector, banking innovation, digital technologies, sustainable development, business model

For citation: Orlov S.N., Zyryanov A.V. The innovative infrastructure of the banking sector // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 2.

 


FINANCE, MONEY AND CREDIT

 

Formation and use of financial resources off-budget funds of the Komi Republic

D. V. Kolechkov, Institute of social and economic and power problems of the North of Komi NTs UrO RAN (Syktyvkar, Russia)

In article problems of formation and use of off-budget funds of the Komi Republic during 2010-2015 are considered. Dynamics of receipt and an expenditure of financial means is analyzed. The structure of a profitable and account part of budgets of funds is studied. Imbalance of off-budget funds and low efficiency of their activity is revealed. It is offered to aim financial activity of state non-budgetary funds of the Komi Republic at the development of the insurance beginnings for increase in insurance payments and preservation of financial stability of insurance system.

Keywords: financial resources, income, expenses, deficiency of the budget, balance of the budget, structure of the budget, insurance premiums.

References

 1. Agaptsov S.A. Pravovoye regulirovaniye deyatel'nosti Pensionnogo fonda Rossiyskoy Federatsii [Legal regulation of activities of the Pension Fund of the Russian Federation/] // Finansovoye pravo. 2005. No. 3.
 2. Public and municipal finances. Electronic resource. – Available at: http://www.grandars.ru/student/finansy/pensionnyy-fond.html (accesssed: 12.05.2017).
 3. Leont'yeva A. G. Ustoychivost' sotsial'nogo strakhovaniya naseleniya [Sustainability of social insurance of the population] // Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Sotsial'no-ekonomicheskiye i pravovyye issledovaniya. 2012. No. 11.
 1. Naidyonova T. A., Shvetsova I. N. Teoretiko-metodologichesky and practical aspects of a research of financial resources of the region [Theoretical, methodological and practical aspects of the study of financial resources of the region]//Bulletin of Research center of corporate law, control and venture investment of the Syktyvkar state university. Online scientific magazine. 2013. No. 4. pp. 155-170.
 2. The main directions of the budgetary policy for 2015 and for planning period of 2016 and 2017. – Available at: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=165592&fld=134&dst=104390,0&rnd=0.7447957310337858 5 (accesssed: 12.05.2017).
 3. Development of social systems of northern regions of Russia: tendencies and perspective [Development of social systems in the northern regions of Russia: trends and prospects]. – Syktyvkar, 2015. 200 p.
 4. Styrov M.M. Problemy i perspektivy finansirovaniya sotsial'noy sfery v Rossii [ Problems and perspectives of financing of the social sphere in Russia]//Economic and social changes: facts, tendencies, forecast. 2013. No. 5(29).
 5. Uskova T.V. Obshchestvennyye finansy regionov: prioritety modernizatsii [Public finance of regions: upgrade priorities]. – Vologda: ISERT RAHN, 2010. 68 p.
 6. The federal law of 15.12.2001 N 167-FZ (an edition of 19.12.2016) "About mandatory pension insurance in the Russian Federation" (with amendment and additional, entered in force from 01.01.2017)
 7. The federal law of 03.07.2016 N 250-FZ (an edition of 19.12.2016) "About introduction of amendments to separate acts of the Russian Federation and recognition become invalid for separate acts (provisions of acts) of the Russian Federation in connection with acceptance of the Federal law "About Modification of Parts the First and Second the Tax Code of the Russian Federation in connection with Transmission to Tax Authorities of Powers on Administration of Insurance Premiums for Mandatory Pension, Social and Medical Insurance".
 8. The federal law of 28.12.2013 N 400-FZ (an edition of 19.12.2016) "About insurance pensions" (with amendment and additional, entered in force from 01.01.2017).
 9. Yu.N's Kharitonov. Reforming of the pension Russian Federation system. Electronic resource. – Available at: file:///C:/Users/User/Downloads/reformirovanie-pensionnoy-sistemy-rf%20 (1) of .pdf (accesssed: 12.05.2017).
 10. Shafigullin E.N. Finansovo-pravovyye osnovy obyazatel'nogo pensionnogo strakhovaniya [Financial and legal bases of mandatory pension insurance]// Grew. justice. 2010. No. 5.

For citation: Kolechkov D. V. Formation and use of financial resources off-budget funds of the Komi Republic // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 2.

 


BUISNESS-CASES

 

Why IKEA can not be stopped: achievements of competitive advantages gained through management of the value chain

Y.F. Popova, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Pitirim Sorokin Syktyvkar State University» (Syktyvkar, Russia)

This case study discusses the analysis of the competitive strategy in the context of the network approach. The case study describes the company's activities across all stages of the creation of the value chain. The case study also considers the structure of the market network and special features of IKEA's relationships with its suppliers and consumers. Students are offered to discuss the role of the focus on a final consumer and network approach to the business in increase co-create value chain and creating competitive advantages for the company. The case study may be used as study material for practical marketing classes at various levels of business education (masters, bachelor), as well as homework assignment aimed at developing decision making skills in students. ‎The case study requires that students have some knowledge of modern marketing and the value chain.

Keywords:  ctitive strategy, inter-firm relations, marketing, network approach, value chain.

References

 1. Krom Ye. Nastupleniye v stile crazy. Ekspert severo-Zapad, 14 (219) [Offensive in the style of crazy. Expert North-West, 14 (219)]. - Available at: http://expert.ru/northwest/2005/14/14no-skome2_49202/ (accesssed:22.05.2017).
 2. L'yuis E. Velikaya IKEA. Brend dlya vsekh [The Great IKEA. Brand for all] / per. s angl. O. Perfil'yeva. M.: ZAO «Olimp-Biznes», 2008. 224 s.
 3. Ofitsial'nyy sayt kompanii IKEA. - Available at: http://ikea.com/ (accesssed: 22.05.2017).
 1. Kinch N. Strategy and Structure of Supplier Relationships in IKEA. A Case from Furniture and Unterior Decoration Industry in Industrial Marketing. Readings. ̶ Uppsala : Uppsala University, 1995.
 2. Porter M. Competitive Strategy. ̶   N.Y. : Free Press, 1980. 396 p.

For citation: Popova Y.F. Why IKEA can not be stopped: achievements of competitive advantages gained through management of the value chain // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 2.