Issue №2, 2017

LOGIN      REGISTER

          

Agriculture of Northern and Аrctic territories: prerequisites, conditions and possibilities of development

 

V. A. Ivanov, The Institute of Social, Economic and Power problems of the North, Komi Scientific Centre of the Ural Division of the Russian Academy of Sciences (Syktyvkar, Russia)

E. V. Ivanova, The Institute of Social, Economic and Power problems of the North, Komi Scientific Centre of the Ural Division of the Russian Academy of Sciences (Syktyvkar, Russia)

Full article 

The agricultural and trade industry of the northern and Arctic territories is intended for providing the population with biologically full-fledged local food. In article social and economic value is researched, features of development of agricultural industry and food self-sufficiency of the Russian North are revealed. Experience of the organization of agricultural industry in the foreign northern countries is considered. Generalization of practice of its maintaining allows to recommend for Russia the Scandinavian way of development of agricultural industry and first of all to Finland. On the basis of statistical data tendencies of development of agricultural industry of a zone of the North and the Arctic during the predreformenny period and in the conditions of market reforms are considered. Results of a research can be used in case of development of the strategy of development for agrofood sector of regions of the North and the Arctic zone of the Russian Federation.

Keywords: agricultural industry, North, Arctic, foreign northern countries, features and tendencies of development of the agrarian sphere.

Reference

 1. Gagiev G.I., Chernov B.A. Puti intensifikacii kormoproizvodstva na severe Komi ASSR [Ways of intensification of fodder production in the North of the Komi Republic // forage production in the far North] // Kormoproizvodstvo na Krajnem Severe.- Moscow, 1981, pp. 23-32.
 2. Zhuravskij A.V. Izbrannye raboty po voprosam sel'skohozyajstvennogo osvoeniya Pechorskogo Severa [Selected works on agricultural development of the Pechora North]. - Syktyvkar, 2007. 107 p.
 3. Ivanov V.A., Mikusheva T.YU., Evdokimova T.V. Social'no-ehkonomicheskie problemy malochislennyh narodov Evropejskogo Severo-Vostoka SSSR // Geografiya i hozyajstvo. Vyp. 4. [Socio-economic problems of minority peoples of the European North-East of the USSR // Geography and economy].- Leningrad, Izd-vo GO SSSR, 1991. P. 172-187.
 4. Itogi Vserossijskoj sel'skohozyajstvennoj perepisi 2006 goda: v 9 t. T. 7. Sel'skoe hozyajstvo rajonov Krajnego Severa i priravnennyh k nim mestnostej / Federal'naya sluzhba gos. statistiki [The results of all-Russia agricultural census 2006: 9 T. T. 7. Agriculture in the far North and equated localities] Moscow, IIC «Statistika Rossii», 2008. 391 p.
 5. Pekka Kauppala. Istoricheskaya rol' finno-ugrov v osvoenii Evropejskogo Severa. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya // Gorizonty ehkonomicheskogo i kul'turnogo razvitiya: materialy plenarnogo zasedaniya Vtorogo Severnogo social'no-ehkologicheskogo kongressa / otv. red. V.A. CHereshnev [The historical role of the Finno-Ugric peoples in the development of the European North. Current state and development prospects // Horizons of economic and cultural development: proceedings of the plenary meeting of the Second Nordic socio-ecological Congress].- Moscow, Nauka, 2007. P. 246-254.
 6. Pilyasov A.N. Zakonomernosti i osobennosti osvoeniya Severo-Vostoka Rossii (retrospektiva i prognoz) [Regularities and features of development of the North-East of Russia (a retrospective and prediction)].- Magadan. SVKNII DVO RAN, 1996. 145 p.
 7. Pilyasov A.N., Zamyatina N.YU. Arkticheskoe predprinimatel'stvo: usloviya i vozmozhnosti razvitiya [Arctic enterprise: the conditions and possibilities of development]. Arktika: ehkologiya i ehkonomika. 2016, no.4(24), pp. 4-15.
 8. Polbicyn C.H. Teoretiko-metodologicheskie podhody k formirovaniyu agroinnovacionnoj sistemy [Theoretical and methodological approaches to the formation of agricultural innovation system. Dr. econ. Sci. diss.] :dis . ... kand . ekon . nauk.. Ekaterinburg, 2015. 368 p
 9. Poshkus B.I. Chto novogo v sisteme podderzhki sel'skogo ho¬zyajstva v stranah Evropejskogo Soyuza // Globalizaciya i agrarnaya ehkonomika Rossii: tendencii, vozmozhnye strategii i riski [What's new in the system of agricultural support in the countries of the European Union / Globalization and the agrarian economy of Russia: trends, strategies and risks].- Moscow, VIAPI im. A.A. Nikonova: «EHnciklopediya Rossijskih dereven'», 2011. P. 197-200.
 10. Seleznev A.I., Uvarov V.A. Agropromyshlennyj kompleks Krajnego Severa Rossii (organizacionno-ehkonomicheskie osnovy razvitiya) [The agro-industrial complex of the Russian far North (organizational-economic bases of development)].- Moscow, FGNU «Rosinformagrotekh». 2002. 232 p.
 11. Sinica A.L. Demograficheskoe razvitie arkticheskoj zony RF v 2010-2014 gg. [Demographic development of the Arctic zone of Russia in 2010-2014]. // Arktika: ehkologiya i ehkonomika 2016, no.1(21), pp. 18-27.
 12. Det danske landbrugs-historiev Bd. 1-4. / Lotte Hedeager, Kristian Kristiansen, Erland Porsmose, Claus Bjorn (red.), Erik Helmer Pedersen (red.), Troels Dahlerup (red.), S. P. Jensen (red.). Title of book. Copenhagen: Landbohistorisk Selskab, 1988.
 13. Det svenska jordbrukets historia. Stockholm: Natur och kultur/LTs
  forlag. Title of book. 1998. 504 p.
 14. Jonas Smitt Norges landbrug i dette aarhundrede/Jonas Smitt. Title of book. Kristiana: P.T. Mailing, 2003, 298 p.
 15. Kauppala P. The Russian North. The Risee, Evolution and Current Condition of State Settlemen Policy. Title of book. Helsinki, 1998.
 16. Soumen maatalouden historia/ ed. Jutikkala, Eino. Title of book. Helsinki, 2003. 630 p. 

For citation: Ivanov V. A., Ivanova E.V. Agriculture of Northern and Аrctic territories: prerequisites, conditions and possibilities of development // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 2. P. 22-33.