Issue №3, 2017

LOGIN      REGISTER

          

ECONOMY, ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES, BRANCHES, COMPLEXES

Mechanism for forming the information support of the system of social responsibility of business

V.O. Bessarabov, State Organization of Higher Professional Education «Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky» (Donetsk, DPR)

The article presents the study of practical aspects of the implementation of the mechanism for creating information support for the system of social responsibility of business. The components of the mechanism of information support for the system of social responsibility of business (organizational, technical and methodical) are proposed. The specifics of the implementation of the organizational component are discussed in detail, namely, several versions of the organizational models of the mechanism for creating information support for the social responsibility of business have been developed. The structure of the corporate standard "Information Support for the System of Social Responsible Business" is recommended, the application of which will make it possible to clearly define the composition, structure and content of information flows, as well as the direction of their movement between the structural subdivisions of the enterprise.

 Keywords: Corporate social responsibility, socially responsible activities, system of social responsibility of business information provision of corporate social responsibility, the mechanism of formation of corporate social responsibility.

References

 1.  Bessarabov V.O. Raskhody na sotsial'no otvetstvennuyu deyatel'nost' predpriyatiya: sushchnost' i klassifikatsiya [Expenses for socially responsible activity of the enterprise: essence and classification]. 2016. No.4. pp. 52-58.
 2. Bychkova A.N. Ekonomicheskiy mekhanizm: opredeleniye, klassifikatsiya i primeneniye [Economic mechanism: definition, classification and application]. Vestnik Omskogo universiteta. Seriya «Ekonomika». No.4. pp. 37-43.
 3. Zhiglej V.I. Buhgalterskij uchet social'no otvetstvennoj dejatel'nosti subektov hozjajstvovanija: neobhodimost' i orientiry razvitija [Accounting socially responsible business entities: the need for and the development of guidelines]. Zhitomir, ZhDTU Publ., 2010. 495 p.
 4. Domanchuk D.P. Informatsionnoye obespecheniye upravleniya predpriyatiyem: ekonomicheskiy aspekt [Information support of enterprise management: economic aspect]. Regional'naya ekonomika. No.4. pp. 193-195.
 5. Kolot A. M. Sotsial'naya otvetstvennost': teoriya i praktika razvitiy [Social responsibility: theory and practice of development]. Kiev, KNEU, 2012. 501 p.
 6. Petrenko S.N. Bessarabov V.O. Raskrytiye informatsii o sotsial'noy otvetstvennosti v otchotnosti predpriyatiya [Disclosure of information about social responsibility in the reporting of the enterprise]. Journal of Economic Research. «Scientific and Publishing Center INFRA-M». No.4. pp. 101-112.
 7. Petrenko S.N. Bessarabov V.O. K voprosu o sushchnosti teorii steykkholderov v usloviyakh sotsial'noy otvetstvennosti biznesa [On the issue of the essence of stakeholder theory in the context of social responsibility of business]. Yevropeyskiy zhurnal sotsial'nykh nauk. No. 6. pp. 46-53.
 8. Petrenko S.N. Simenko I.V. Kontrolʹno-analitychnyy mekhanizm v upravlinni biznesom pidpryyemstva: monohrafiya [Control and analytical business management mechanism in the enterprise: monograph]. Donetsk, DonNUET Publ., 2011. 232 p.
 9. Piddubna L.I. Konkurentospromozhnistʹ ekonomichnykh system: teoriya, mekhanizm rehulyuvannya upravlinnya [The competitiveness of economic systems: theory, mechanism of regulation of management]. Kharkov, «INZHEK» Publ., 2007. 368 p.
 10. Ushakov D.N. Tolkovyy slovar' sovremennogo russkogo yazyka [Explanatory Dictionary of the modern Russian language]. Moscow: Adelant Publ., 2013. 800 p.

For citation: Bessarabov V. O. Mechanism for forming the information support of the system of social responsibility of business // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 3.

 

 


REGIONAL ECONOMY

The main suggestions for optimizing Arctic market economy in terms of natural sciences

A. Zhukov, Autonomous Non-Commercial Organization «Scientific and Coordination Center for Problems of the North, Arctic and Life of Small Peoples of the North (Moscow, Russia)

M. Telesnina, Moscow Lomonosov State University (Moscow, Russia)

D.V. Ustinov, Autonomous Non-Commercial Organization «Scientific and Coordination Center for Problems of the North, Arctic and Life of Small Peoples of the North (Moscow, Russia)

The estimating general-world-view basis of economic as science is carried out. The possibility of using information about functioning of unbalanced dissipative structures (living systems) as general theoretic basis of analysis and projecting people and people communities  economic behavior, forming economic systems,  are based.

Keywords: Arctic, general government of North Sea Way, consortium, economic, living systems, synergetic. 

References

 1. Bertalanfi N. fon. Istoriya i status obshhej teorii system [History and status of general systems theory] In: Sistemnye issledovaniya. Metodologicheskie problemy. Ezhegodnik [System investigations. Methodological problems. Yearbook]. Moscow. 1973. pp. 20-37.
 2. Bogdanov A.A. Vseobshhaya organizatsionnaya nauka: Tektologiya [General organizing science: Tektology. Part 1]. Moscow. Leningrad. 100
 3. Glushkov V.M. Makroehkonomicheskie modeli i printsipy postroeniya OGАS [Macro-economic models and making OGAS principles]. Moscow: «Statistika», 160 p.
 4. Zhukov M.A. O meste rynochnykh instrumentov v sisteme upravleniya Severnym morskim putyom [About market instruments place in the system of North Sea Way direction]. 2016. URL: http://rareearth.ru/ru/pub/20160426/02180.html (accessed: 04.07.2017)
 5. Zhukov M.A. Na chto dolzhna byt' natselena struktura po razvitiyu Sevmorputi? [Where must the structure of North Sea Way development be aimed?] 2017. URL: http://rareearth.ru/ru/pub/20170420/03112.html (accessed: 04.07.2017)
 6. Katasonov V.Yu. O protsente: ssudnom, podsudnom, bezrassudnom. Khrestomatiya sovremennykh problem «denezhnoj tsivilizatsii». Kn. 1. [About percent: loan, amenable and reckless. The book about temporary problems of “money civilization”. Vol. 1]. Moscow, 2011. 304 p.
 7. Katasonov V.Yu. Russkaya sotsiologicheskaya mysl' na rubezhe XIX—XX vekov [Russian social idea on the border of XIX—XX centuries]. «Rodnaya strana» Publishing, 2015. 464 p.
 8. Kapra F. Pautina zhizni. Novoe nauchnoe ponimanie zhivykh system [The web of life. New scientific understanding of living systems]. Moscow: “Sofia” Printing House, 2003. 310 p.
 9. Kytov A.I. Elektronnye tsifrovye mashiny [Electronic digital machines]. Moscow: Sovetskoe Radio, 1956. 358 p.
 10. Malinovsky A.A. Obshhie voprosy stroeniya sistem i ikh znachenie dlya biologii [The general questions of systems composition and their contribution in biology]. In.: Malinovsky A.A. Teoriya sistem. Teoreticheskaya biologiya. [Tektology. System theory. Theoretic biology]. Moscow: Editorial URSS Publishing, 2000. P 83.
 11. Nikolis G., Prigozhin I. Samoorganizatsiya v neravnovesnykh sistemakh: ot dissipativnykh struktur k uporyadochennosti cherez fluktuatsii [Self-organizing in unbalanced systems: from dissipative structures to ordering by fluctuations]. Moscow: «Mir» Publishing, 1979. 512 pp.
 12. Filippov V.V., Zhukov M.A. Problemy ustojchivogo razvitiya Аrkticheskoj zony Rossijskoj Federatsii [The problems of Russian Federation Arctic zone sustainable development]. Yakutsk: YaNC SO RAN Publishing, 2005. 52 p.
 13. Haken H. Sinergetika [Synergetics]. Moscow: «Mir» Publishing, 1980. 406 p.

For citation: Zhukov M. A., Telesnina V. M., Ustinov D.V. The main suggestions for optimizing Arctic market economy in terms of natural sciences  // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 3.

 

 

Public-private partnership management scheme based on portfolio-project approach

E.P. Eseva, the Ministry of economy of the Komi Republic (Syktyvkar, Russia)

The article purpose is to find out the approach to the public-private partnership management, which allows increasing the tool effectiveness for government projects. The main features of public-private partnership, its participants and the object were analyzed. A portfolio-project approach was proposed, that allows increasing the quality of public-private partnership management. Applying of the approach will provide additional synergies from the implementation of regional public-private partnership projects.

Keywords: private-public partnership, management, portfolio, project, region, approach.

 References

 1. Atamanchuk G.V. Teoriya gosudarstvennogo upravleniya: uchebnik [Theory of public administration: tutorial]. Moscow, «OmegaL» publ., 2010. 525 p.
 2. Ragulina Yu.V., Petrova Yu.I., Elesina M.V., Plahotnikov A.A. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: regionalnyiy opyit razvitiya: monografiya [Public-private partnership: regional experience of development]. Moscow, «Nauchnaya biblioteka» publ., 2014. 176 p.
 3. Deryabina M.A. Teoreticheskie i prakticheskie problemyi gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Theoretical and practical problems of public private partnership]. Doklad na sektsionnom uchenom sovete nauchnogo napravleniya «Teoriya ekonomiki». Available at: http://inecon.org/arxiv-dokladov/arxiv-dokladov.html (accessed 15.03.2017)
 4. Eseva E.P. Sistema upravleniya portfelem regionalnyih proektov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Private-public partnership project portfolio management system on the regional level]. Korporativnoe upravlenie i innovatsionnoe razvitie ekonomiki Severa: Vestnik Nauchno-issledovatelskogo tsentra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syiktyivkarskogo gosudarstvennogo universiteta - Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2016. No. 1. pp. 113-121.
 5. Reyting regionov Rossii po urovnyu razvitiya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva 2014-2015 [Russian regions rating by public-private partnership development ratio]. Moscow: Public-private development center, 2015. 28 p.
 6. Savchenko Ya.V., Evseeva M.V. Osobennosti upravleniya gosudarstvenno-chastnyim partnerstvom na regionalnom urovne s ispolzovaniem proektnogo i protsessnogo podhodov [Features of public-private partnership administration on the regional level using the project and process approaches]. Upravlenets – Manager. 2014. No. 6/52. pp. 24-29.
 7. Tatarkin A.I., Romanova O.A., Lavrikova Yu.G. Teoreticheskie osnovyi gosudarstvenno-chastnogo partnerstva [Public-private partnership theoretical basis]. Nauchno-prakticheskiy ekonomiko-pravovoy zhurnal «Biznes, menedzhment i pravo» - Scientific, practical, economic and legal journal “Business, management and law”. 2009. No. 1 (18). pp. 19-24.

For citation: Eseva E. P. Public-private partnership management scheme based on portfolio-project approach // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 3.

 

 


MARKETING

Sustainable marketing and barriers for sustainable consumption

Yu.N. Solovjova, St. Petersburg State University of Economics (St. Petersburg, Russia)

E.V. Khalina, St. Petersburg State University of Economics (St. Petersburg, Russia)

O.U. Yuldasheva, St. Petersburg State University of Economics (St. Petersburg, Russia)

The phenomenon ofsustainable marketing” and “sustainable consumption” are considered in this article. Sustainable consumption is analyzed in comparison to traditional consumption and modern consumerism, offers comparative analysis of different types of consumer behavior. Results of the empirical qualitative research are described, which allowed identifying the most common barriers for sustainable consumption on the Russian market (absence of infrastructure, added costs, lack of knowledge). The role of sustainable marketing in overcoming the barriers for sustainable consumption is discussed.

Keywords: Sustainable development, sustainable marketing, sustainable consumption, barriers for sustainable consumption, motives of sustainable consumption, types of consumer behavior.

 References

 1. Ajrapetova A.G. Koncepciya ustojchivogo razvitiya edinoj ehkologo-ehkonomicheskoj sistemy [Concept of sustainable development the whole ecj-economical system] // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ehkonomicheskogo universiteta. 2014. № 5. pp. 60-63.
 2. Autio M., Hejskanen E., Hejnonen V. Narrativy «zelenyh» potrebitelej:  antigeroj,  ehkogeroj i anarchist [Green consumers narratives: antihero, ecohero and antichrist] // Labirint. 2014. № 2. pp. 19-34.   
 3. Global'noe issledovanie korporativnoj social'noj otvetstvennosti 2015 [Glogal investigation of corporate and social responsibility]. URL: http://www.nielsen.com/ru/ru/press-room/2015/Nielsne-csr-press-release.html (accessed 08.2017)
 4. Kireeva E.E., Shekhova N.V. Ustojchivoe razvitie i novaya ehtika potrebleniya. [Sustainable development and new ethic of consumption] // Regional'noe razvitie. 2014. № 1. pp. 69-73.
 5. Nesterova E.V., Solov'eva Yu.N. Segmentaciya rossijskih potrebitelej po ih otnosheniyu k cennostyam ustojchivogo razvitiya ehkonomiki [Russian consumer’s segmentation based on thei relation to sustainable development values] // Marketing i marketingovye issledovaniya. 2015. № 6. pp. 426-434.
 6. Selezneva A.V. Vzaimosvyaz' ehvolyucii uchetnyh paradigm i vozniknoveniya i razvitiya nefinansovoj otchetnosti [Interconnection of account paradigms and arising and development of nonfinancial reporting] // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ehkonomicheskogo universiteta. 2015. № 3. pp. 140-143.
 7. Fedotova V.G. Ekologiya i srednij klass [Ecology and middle class] // Znanie. Ponimanie. Umenie. 2010. № 3. pp. 103-111.
 8. Halina E.V. Razvitie koncepcii ustojchivogo razvitiya v rossijskoj ehkonomike i marketing [Concept of sustainable development in Russian economy and Marketing] // Problemy sovremennoj ehkonomiki. 2016. № 4. pp. 116-120.
 9. Halina E.V., Solov'eva Yu.N. Cennosti ustojchivogo razvitiya v povedenii potrebitelej [Sustainable development values in consumer behavior]. Prognozirovanie innovacionnogo razvitiya nacional'noj ehkonomiki v ramkah racional'nogo prirodopol'zovaniya. Perm': PGNIU, 2015. pp. 55-63.
 10. Hmel'kova N.V., Kushnareva A.A., Perevozchikov K.I. Teoreticheskie aspekty i ehmpiricheskie issledovaniya social'no otvetstvennogo potrebleniya [Theoretical aspects and empirical research of social and responsible consumption] // Prakticheskij marketing. 2015. № 10. pp. 3-12.
 11. Belz, F-M. & Peattie, K. Sustainability Marketing: A Global Perspective. Chichester: Wiley, 2009.
 12. Campbell C. Consuming goods and the good of consuming. Critical Review. 1994. № 4. р 503-520.
 13. Euromonitor International. Top 10 Global Consumer Trends for 2016. URL: http://go.euromonitor.com/consumer-trends-2016.html (accessed 03.2017)
 14. Fuller D.A. Sustainable marketing: managerial - ecological issues. Sage Publications, 1999.
 15. Hawken P. The ecology of commerce: A declaration of sustainability. NY: HarperCollinsPublishers, 1993.
 16. Miles S. Consumerism as a way of life. London: Sage Publications, 1998.
 17. Peattie K.J., Collins A.J. Perspectives on sustainable consumption. International Journal of Consumer Studies. 2009. № pp. 107-112.
 18. Schwartz S.H. Are there universal aspects in the structure and contents of human values? Journal of Social Issues. № 4. pp. 19-45.
 19. Sharifah A.H., Laily P., Nurizan Y. Toward sustainable consumption: An examination of environmental knowledge among Malaysians. International Journal of Marketing Research. 2005. №18. pp. 426-436.
 20. Sheth J.N., Parvatiyar A. Ecological imperatives and the role of marketing. Environmental marketing: Strategies, practice, theory, and research. NY: The Haworth Press, 1995. pp. 3-20.
 21. Strauss A., Corbin J. Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage Publications, 1990.
 22. Thøgersen J. A cognitive dissonance interpretation of consistencies and inconsistencies in environmentally responsible behavior. Journal of Environmental Psychology. 2004. №1. pp. 93-103.

For citation: Solovjova Yu. N., Khalina E.V., Yuldasheva O.U. Sustainable marketing and barriers for sustainable consumption // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 3.

 

 


ENVIRONMENTAL ECONOMICS

Methodical approach to assessment of economical-and-ecological development and the additional effects associated with risk factors from environmental pollution

E.A. Trushkova, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg, Russia)

The central idea of the article is definition of methodical approach to assessment of economical and ecological development and the additional effects associated with risk factors from environmental pollution. The authors hypothesize that in the conditions of universal transition to "green" economy and existence of effect of a decupling, assessment of indicators of mortality and incidence of the population as, besides economic influence, there are other adverse factors of the environment, the additional death of the population which are the reason is necessary. It is emphasized that such approach allows to estimate additional risk factors of incidence and mortality of the population from environmental pollution. In the first part of the research devoted to the comparative analysis of process synchronization of economic growth and an environmental pressure with use of methods of econometric simulation. On the basis of the analysis’ results the effect of a decupling on the example of regions of the Ural Federal District is revealed. The second part of the research responses to a question - with effect of a decupling are received whether variables, dependent on state of environment (indices of incidence and mortality) associated with risk factors from environmental pollution improve. The authors emphasize the necessity of just-in-time accounting of effects associated with risk factors from environmental pollution and introduction of system of indicators of «green» health.

Keywords: «green» economy, quality of life, economical -and- ecological development, indicators, decoupling, effects, incidence of the population, sustainable development, methodical approach, region, development trends, «green» health indicators

 References

 1. Akulov A.O. Effekt dekaplinga v industrial'nom regione (na primere Kemerovskoj oblasti [Effect of a decupling in the industrial region (on the example of the Kemerovo region)] // Economic and social changes: facts, tendencies, forecast. 2013. №4. pp.177-185.
 2. Baraz V.R., Pegashkin V.F. Ispol'zovanie MS Excel dlja analiza statisticheskih dannyh [Use of MS of Excel for the analysis of statistical data]. Nizhnij Tagil: NTI (filial) UrFU, 2014. 181 p.
 3. V Rossii zatraty na proekty v prirodoohrannoj sfere sostavljajut 0,8 % ot VVP, chto trebuet dopolnitel'nyh jekonomicheskih stimulov v jetoj sfere [In Russia costs of projects in the nature protection sphere make 0,8% of GDP that demands additional economic incentives in this sphere]. Available at: http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=342549 (accessed: 18.07.2017)
 4. Gosudarstvennyj doklad «O sostojanii i ob ohrane okruzhajushhej sredy Rossijskoj Federacii v 2015 godu» [The state report "About a state and about environmental protection of the Russian Federation in 2015"] Available at: http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1996 (accessed: 18.07.2017)
 5. Danilov-Danil'jan V.I. Ustojchivoe razvitie - budushhee Rossijskoj Federacii [Sustainable development - the future of the Russian Federation] // Russia on the way to sustainable development. M., 1996.
 6. Danilov-Danil'jan V.I. Ustojchivoe razvitie (teoretiko-metodologicheskij analiz) [Sustainable development (theoretical-methodological analysis)] // Economy and mathematical methods. 2003. № 2. pp. 123–135.
 7. Danilov-Danil'jan V.I., Losev K.S. Ekologicheskij vyzov i ustojchivoe razvitie [Environmental challenge and sustainable development]. M.: Progress-Tradicija, 2000. 416 p.
 8. Doklad o razvitii chelovecheskogo potenciala v Rossijskoj Federacii za 2011 g. [The report on human development in the Russian Federation for 2011] Available at: http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0511/biblio01.php (accessed: 18.07.2017)
 9. Kirshin I.A. Ekologicheskie ogranichenija sovremennogo jekonomicheskogo rosta [Ecological restrictions of modern economic growth] // Problem of forecasting. 2014. №3. pp. 86-95.
 10. Martynov A. Zelenaja jekonomika: mirovoj opyt i rossijskaja praktika [Green economy: international experience and Russian practice] // Society and economy, 2014. № 12. pp. 120-142.
 11. Neblagoprijatnye faktory okruzhajushhej sredy i zdorov'e naselenija [Adverse factors of the environment and health of the population] Available at: http://www.mnr.gov.ru/gosdoklad-eco-2015/health.html#healt01 (accessed: 18.07.2017)
 12. Perelet R. A. Napravlenija strategii «zelenogo rosta» [Directions of strategy of "the green growth"] // "The Euroasian economic review". 2011. № 1. pp. 98-104.
 13. Prezident Kazahstana utverdil koncepciju po perehodu RK k «zelenoj jekonomike» [The president of Kazakhstan has approved the concept on transition of RK to "green economy"] // Representation of the German economy in Central Asia (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) Available at: http://zentralasien.ahk.de/ru/news/nachrichten-kasachstan/ahk-zentralasien-news-aus-kasachstan/artikel/kasachischer-praesident-verabschiedet-konzept-fuer-gruene-wirtschaft/?cHash=b15212e3b4e0c8cba2dbdac21e87dc0a (accessed: 18.07.2017)
 14. Rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 17.11.2008 N 1662-r (red. ot 10.02.2017) «O Koncepcii dolgosrochnogo social'no-jekonomicheskogo razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda» [The order of the Government of the Russian Federation from 11/17/2008 of N 1662-p (an edition from 2/10/2017) "About the Concept of long-term social and economic development of the Russian Federation until 2020".] Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134 (accessed: 18.07.2017)
 15. Soboleva L. G., Dorofeyev V.M., Sharshakova T.M. Parametricheskie metody ocenki dostovernosti statisticheskogo issledovanija. Metod standartizacii. Korreljacionnyj analiz. [Parametrical methods of assessment of reliability of a statistical research. Standardization method. Correlation analysi]. Gomel: Establishment of education "Gomel state medical university", 2009. 24 p.
 16. Strategija social'no-jekonomicheskogo razvitija Sverdlovskoj oblasti na 2016-2030 gody [The strategy of social and economic development of Sverdlovsk region for 2016-2030]. Available at: http://strategy2030.midural.ru/content/strategiya-2030 (accessed: 18.07.2017)
 17. Usmanova L.M. Istochniki postuplenija formal'degida i ego vozdejstvie na zhivoj organizm [Sources of formaldehyde intake and its effects on living organisms] // Nauchnoe soobshhestvo studentov XXI stoletija: sb. st. po mat. XXXI mezhdunar. stud. nauch.-prakt. konf. Available at: http://sibac.info/archive/nature/5(30).pdf (accessed: 18.07.2017)
 18. Shelomencev A.G., Beljaev V.N., Ilinbaeva E.A. Ocenka vzaimosvjazi jekonomicheskogo rosta i ekologicheskoj nagruzki v regionah Urala [Assessment of interrelation of economic growth and an environmental pressure in regions of the Urals] // Bulletin of the Orenburg state university. 2014. №6 (167). pp. 158-163.
 19. Jashalova N.N. Analiz projavlenija jeffekta dekaplinga v jekologo-jekonomicheskoj dejatel'nosti regiona [Analysis of the manifestation of the effect of decoupling in the ecological and economic activities of the region] // Regional'naja ekonomika: teorija i praktika. 2014. №39. pp. 54-61.
 20. “Indicators to Measure Decoupling of Environmental Pressure from Economic Growth”: The OECD environment programme. URL: http://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/1933638.pdf (accessed: 18.07.2017)
 21. Fischer-Kowalski, M., Swilling, M., von Weizsäcker, E.U., Ren, Y., Moriguchi, Y., Crane, W., Krausmann, F., Eisenmenger, N., Giljum, S., Hennicke, P., Romero Lankao, P., Siriban Manalang, A., Sewerin S. Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth: A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel // United Nations Environment Programme, 2011, 152, p. 55.
 22. Musteata M.F., Niri V.H., Mathers  B.,  Lem S.  Monitoring  BTEX  and  aldehydes  in  car  exhaust  from  a  gasoline  engine  during  the  of  different  chemical  cleaners  by  solid  phase  micro extraction-gas  chromatography//Water,  Air,  and  Soil  Pollut, 2009,  1—4, pp. 205—213.

For citation: Trushkova E. A. Methodical approach to assessment of economical-and-ecological development and the additional effects associated with risk factors from environmental pollution // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 3.

 

 


FINANCE, MONEY AND CREDIT

ETHICAL FINANCE AND THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THEIR DEVELOPMENT

V.V. Tovmasyan, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Pitirim Sorokin Syktyvkar State University» (Syktyvkar, Russia)

V.A. Tyurnin, Financial University the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia)

The authors, based on the economic-institutional approach, analyze the theory of ethical finance, which has not yet found in its scientific publications its proper place and satisfactory solution. At the same time, it has already been adopted by active supporters of its implementation in practical activities. The authors noted the role of human capital in the creation and successful functioning of the institution of ethical finance. The most important result of the study is the definition of ethical finance in terms of the criterion of economic security. It is shown that the category of "ethical Finance" allows more clearly to identify the strengths and weaknesses of the financial relations in market economy. The proposed concept helps to anticipate the results of the introduction of religious "ethical financial system" and justifies such directions for the development of ethical Finance in Russia and its regions, as the economic security of the individual or family and the development of human capital. This direction of the theory of ethical Finance creates the basis for the development of indicators in order to implement the national security Strategy of the Russian Federation.

Keywords: ethical finance, percent, risk, criterion of economic security, financial security, ethical standards, social justice, a responsibility, financial literacy, human capital.

References

 1. Ageeva S.D., Mishura A.V. Regional'naya bankovskaya sistema v Rossii: tendencii i faktory prostranstvennogo raspredeleniya [Regional banking system in Russia: trends and factors of spatial distribution] // Voprosy Ekonomiki. 2017. № 1. рр.123-141.
 2. Aleksina А., Giuliano Р. Kul'tura i instituty. Chast' I. [Culture and institutions] // Voprosy Ekonomiki. 2016. № 10. Part I. рр. 82-111.
 3. Baidaulet E.A. Osnovy eticheskix (islamskix) finansov [Foundations of Ethical (Islamic) Finance].- Pavlodar: Sytin Printing House, 2014. 326 p.
 4. Bataeva B.C. Islamskie banki skvoz' prizmu razvitiya e'ticheskix finansov i bankov [Islamic banks through the prism of the development of ethical finance and banks]//Problemy sovremennoi ekonomiki. 2013. № 1 (45). pp. 270-272.
 5. Galperin M.L. Obrashhenie vzyskaniya na edinstvennoe zhiloe pomeshhenie dolzhnika-grazhdanina: sushhestvuet li normativnoe reshenie? [The foreclosure on the single living quarters of the debtor-citizen: is there a normative decision?] // Zakon. 2013. № 10. pр. 111-124.
 6. Glazyev S. Ekonomika budushhego. Est' li u Rossii shans? («Kollekciya Izborskogo kluba») [The economy of the future. Dues Russia have a chance? («Izborskiy Club Collection»)]. Мoscow: Knignyi Mir Publ., 2016. 640 p.
 7. Gelenin A. Zadolzhali? Gotov'te kvartiru: Koncepciya Rossii kak «social'nogo gosudarstva» ne vyderzhala proverku krizisom – interesy bankirov vazhnee, chem blagosostoyanie lyudej. [Owe you? Prepare an apartment: The concept of Russia as a «social state» could not standthetest of the crisis – the interests of bankers are more important than the well-being of people.]. Available at: http://www.rosbalt.ru (accessed: 01.02.2017).
 8. Issledovanie «RIA Rejting»: Rejting kachestva zhizni regionov Rossii v 2014 godu [Research “RIA Rating”. Rating of quality of life of the regions of Russia in 2014.]. Available at: http://gtmarket.ru/news/2014/12/22/7021 (accessed: 20.02.2017).
 9. Issledovanie «RIA Rejting»: Rejting regionov po urovnyu zhizni semej – 2017 [Research “RIA Rating”. Rating of regions by living standards of families – 2017.]. Available at: http://www.riarating.ru/regions/20170515/630062559.html (accessed: 01.02.2017).
 10. Issledovanie «RIA Rejting»: Rejting regionov po blagosostoyaniyu rossijskix semej po itogam 2016 goda [Research “RIA Rating”. Rating of regions on the welfare of Russian families by the end of 2016.]. Available at: http://www.riarating.ru/images/63006/24/630062496.png (accessed: 25.05.2017).
 11. Karanina E.V. Finansovaya bezopasnost' (na urovne gosudarstva, regiona, organizacii i lichnosti) [Financial security (at the level of the state, region, organization, person)]. -Kirov: FGBOU VO “VyatGU” Nauka Publ., 2015. 239 p.
 12. Kapeliushnikov R. Ekonomicheskaya teoriya prav sobstvennosti (metodologiya, osnovnye ponyatiya, krug problem) [The economic theory of property rights (methodology, basic concepts, the range of problems)] / otv. red. d.e.n., prof. V.N. Kuznetsov.- Moscow: IE AN SSSR Publ., 1990. 90 p.
 13. Kapeliushnikov R. Neravenstvo: kak ne primitizirovat' problemu? [Inequality: How not to primitivize the problem?] // Voprosy Ekonomiki. 2017. № 4. рр. 117-139.
 14. Karpushin E. Razvitie rynka mikrofinansovyh organizacij Rossii: konflikt interesov investorov, zayomshhikov i gosudarstva [Development of the microfinance organizations market in Russia: The conflict of interests of investors, borrowers and the government] // Voprosy Ekonomiki. 2012. № 9. рр. 150-158.
 15. Koroleva A. Nepod"yomnaya ipoteka [Loan Mortgage]. Available at: http://www.expert.ru (accessed: 30.05.2017).
 16. Kuzina O. Finansovaya gramotnost' i finansovaya kompetentnost': opredelenie, metodiki izmereniya i rezul'taty analiza v Rossii [Financial Literacy and Financial Capability: Definitions, Measurement, Methods, and Analysis in the Case of Russia] // Voprosy Ekonomiki. 2015. № 8. рр. 129-148.
 17. O potrebitel'skom kredite (zajme). Federal'nyj zakon ot 21.12.2013 N 353-FZ (red. ot 03.07.2016). [About consumer credit. Federal Law of 21.12.2013 № 353-FZ (red. 03.07.2016)]. Available at: http://www.consultant.ru (accessed: 01.02.2017).
 18. O Strategii nacional'noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii. Ukaz Prezidenta RF ot 31.12.2017 N 683 [About National Security Strategy of the Russian Federation. Decree of the President of the Russian Federation of 31.12.2017 N 693.]. Available at: http://www.consultant.ru (accessed: 01.02.2017).
 19. Ohvat naseleniya roznichnym kreditovaniem. Press-reliz OKB ot 19.01.2017. [Coverage of the population bu retail crediting. Press release OKB of 19.01.2017.]. Available at: http://www.bki-okb.ru (accessed: 15.02.2017).
 20. Predstavlena final'naya versiya TE'O po islamskomu bankingu v Rossii [The final version of the Feasibility study for Islamic banking in Russia is presented]. Available at: http://www.islamic-finance.ru (accessed: 12.05.2017).
 21. Rustamov E. Finansovye krizisy: istochniki, proyavleniya, posledstviy [Financial Crises: Sources, Manifestations, Consequnces] // Voprosy Ekonomiki. 2012. № 4. рр. 49-66.
 22. Smirnov A. Kreditnyj «puzyr'» i perkolaciya finansovogo rynka [Credit Bubble and Percolation of Financial Markets] // Voprosy Ekonomiki. 2008. № 10. рр. 4-31.
 23. Stogney A. 4 samye xitrye ulovki bankov so stavkami po depozitam, na kotorye nuzhno obratit' vnimanie [4 the trickiest tricks of banks with deposit rates, which you need to pay attention to]. Available at: http://www.bbf.ru (accessed: 15.05.2017).
 24. Tambovtsev V. Mif o «kul'turnom kode» v e'konomicheskix issledovaniyax [The Myth of the «Culture Code» in Economic research] // Voprosy Ekonomiki. 2015. № 12. рр. 85-106.
 25. Tovmasyan V.V. E'onomicheskie znaniya, yuridicheskie narrativy i investicii v nedvizhimost' [Economic knowledge, legal narratives and investment in real estate] / Sbornik nauchnyx trudov: materialy nauchno-prakticheskoj konferencii «Finansovo-e'konomicheskie, upravlencheskie, informacionnye i pravovye mexanizmy obespecheniya blagopriyatnogo investicionnogo klimata v regione» v ramkax X Mezhdunarodnogo severnogo social'no-e'kologicheskogo kongressa (Syktyvkar, 12 sentyabrya 2014 goda) – A collection of scientific papers: materials of the scientific-practical conference “Financial, economic, management, information and legal mechanisms to ensure a favorable investment climate in the region” within the framework of the Х International northern Social and Environmental Congress (Syktyvkar, September 12, 2014). Moscow-Syktyvkar, 2014. 175 p.
 26. Tovmasyan V.V. Uchastie v social'nom proekte kak novaciya v razvitii chelovecheskogo kapitala [Participation in social project as an innovation in the development of human capital] // Bulletin of the Research KRAGSiU. Series «Management Theory and Practice». 2016. № 17 (22). pp. 145-152.
 27. Trunin P., Kamenskix M., Muftyaxetdinova M. .Islamskaya finansovaya sistema: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya [Islamic Banking System; Present State and Prospects for Development]. Moscow: IEPP Publ., 2009. 88 p.
 28. Tyurnin V.A. Problemy opredeleniya bazisnyx definicij finansovoj nauki – Vzaimosvyaz' sovremennoj teorii i praktiki finansov [Problems in determination of basic definitions of finance science: connection of modern theory and practice of finance] / Kollektivnaya monografiya pod redakciei Ishinoy I.V. Moscow: «Ekonomicheskaya gazeta» Printing House, 2014. pp. 34-35.
 29. Tyurnin V.A. Nekotorie metodologitcheskie aspekty issledovaniya finansov [Some methodological aspects of the study of finance] // Vestnik finansovogo universiteta. 2014. № 1. pp. 95-96.
 30. Fedorov B. Kto ne oshibaetsya? [Who is not mistaken?] // Nashi den’gi. 2008. № 6. p. 3.
 31. Сhokaev B. Islamskie finansy: vozmozhnosti dlya rossijskoj e'konomiki [Islamic Finance: Opportunities for the Russian Economy] // Voprosy Ekonomiki. 2015. № 6. рр.106-127.
 32. Shikverdiev A.P., Oganezova N.A. Sovremennye aspekty e'konomicheskoj bezopasnosti regiona [Modern aspects of economic safety of region] // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2016. № 3. pp. 60-67. (In Russ)/ http://vestnik-ku.ru/images/articles/2016/3/7.pdf// Available at: (accessed: 15.05.2017).
 33. Yudin G. Moral'naya priroda dolga i formirovanie otvetstvennosti zayomshhika [The Moral Nature of Debt and the Making of Responsible Debtor] // Voprosy Ekonomiki. 2015. № 3. рр. 28-45.

For citation: Tovmasyan V.V., Tyurnin V.A. Ethical finance and the role of human capital in their development // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 3.

 

 

The overdue accounts receivables of companies as financial instrument of the shadow economy

A.A. Sofina, Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Katanov Khakass State University» (Abakan, Russia)

The article discusses the current accounts receivable and payable of the domestic organizations. More detailed analysis is carried out of overdue receivables of the firms. The established practices of mutual non-payments are revealed and the variety of reasons of emergence of debts of the companies is considered. Branch specifics of growth of arrears are estimated, and also the special attention is paid to the problems and consequences of overdue payments during the crisis periods. It is established that in Russia the overdue receivables are connected with the one-day companies, registered for cashing.

Keywords: accounts receivable management, overdue receivables, problems of non-payments, shadow economy, short-lived firm, one-day company.

References

 1. Blagova G. A., Burkova L.N. Firmy-odnodnevki i mery bor'by s nimi [One-day firms and measures to combat them] // Juridicheskie nauki: Nauka v sovremennom informacionnom obshhestve. 2016. pp. 221-223.
 2. Burov V. Ju. Sostojanie malogo predprinimatel'stva v Rossii v uslovijah ekonomicheskogo krizisa [SME sector in Russia in conditions of economic crisis] // Izvestija IGJeA. [Electronic version]. 2012. № 2. pp. 1-26.
 3. Glinkina S. V. Tenevaja ekonomika v globalizirujushhemsja mire [The shadow economy in a globalizing world] // Problemy prognozirovanija. 2001. № 4. pp. 64-73.
 4. Glinkina S. V. Tenevaja ekonomika: mify i real'nost' [The shadow economy: myths and reality] // Bezopasnost' Evrazii. 2004. № 2. pp. 232-252.
 5. Zhuravskij Ju. A., Timoshenko D. M. Vzaimosvjaz' obshhego ekonomicheskogo krizisa i neplatezhej [Interrelation of the general economic crisis and non-payments] // Vestnik Kuzbasskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. 2003. № 3(34). pp. 102-103.
 6. Zimin N. E., Didmanidze N. O. Sovershenstvovanie kreditnoj politiki predprijatij putem upravlenija debitorskoj zadolzhennost'ju [Improvement of the credit policy of enterprises through management of accounts receivable] // Vestnik FGOU VPO «Moskovskij gosudarstvennyj agroinzhenernyj universitet imeni V.P. Gorjachkina». 2009. №7. pp. 97-100.
 7. Ibraeva G. R. Tenevaja ekonomika: prichiny i posledstvija dlja stran Evrazijskogo sojuza [The shadow economy: causes and consequences for the countries of the Eurasian Union] // Finansy i kredit. 2003. № 19 (133). pp. 40-48.
 8. Pis'mo FNS RF ot 11.02.2010 N 3-7-07/84 «O rassmotrenii obrashhenija».
 9. Prohorov A. B. Nenabljudaemaja ekonomika v ramkah modeli jendogennogo rosta [An unobserved economy within the model of endogenous growth] // Vestnik molodyh uchenyh. Serija «Jekonomicheskie nauki». 2002. № 6. pp. 39-44.
 10. Sofina A. A. Debitorskaja zadolzhennost' kak instrument uvelichenija finansovyh resursov organizacii [Accounts receivable as a tool to increase financial resources of the organization] // Konkurentnyj potencial regiona: ocenka i jeffektivnost' ispol'zovanija: sbornik statej VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 2016. pp. 167-169.
 11. Carevskaja E. I. Razrabotka metodov jeffektivnogo upravlenija debitorskoj zadolzhennost'ju [Development of methods for effective management of accounts receivable] // Gornyj informacionno-analiticheskij bjulleten' (nauchno-tehnicheskij zhurnal). 2015. №10. pp. 101-102.
 12. Chepina E. I. Problema neplatezhej v sfere ehlektroehnergetiki i optimal'nye puti ee resheniya [The problem of non-payments in the electric power industry and the best ways to solve it] // Regionologiya. 2012. №2(79). pp. 115-123.
 13. Shilova L. F., Mihajlov E.E. Prichiny vozniknovenija prosrochennoj debitorskoj zadolzhennosti i ee profilaktika [Causes of overdue accounts receivable and it’s prevention] // Vestnik Tjumenskogo gosudarstvennogo universiteta, 2012. №11. pp. 153-158.

For citation: Sofina A. A. The overdue accounts receivables of companies as financial instrument of the shadow economy // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 3.

 

 


ECONOMICS OF BUSINESS

Entrepreneurship in a changing institutional environment

Yu. M. Bolshakova, Komi Republican Academy of Public Administration and Management (Syktyvkar, Russia)

Kvashneva, Komi Republican Academy of Public Administration and Management (Syktyvkar, Russia

The article analyzes current factors influencing the post-crisis recovery of the Russian economy, emphasizes the role of the state in the  formation of institutional bases for choosing priorities for economic development. Based on the sociological survey conducted by the actors, the dynamics of the entrepreneurial climate based on the main macroeconomic indicators was revealed. In the article the authors come to the conclusion that the role of the state in shaping the priorities of the national economy does not always take into account the production potential of the business, the conditions for its development and compliance with competitive factors and the world’s newest trends.

Keywords: economy, entrepreneurship, economic development, industrial policy, national economy.

References

 • Bolshakov SN, Bolshakova M. O sovremennykh tendentsiyakh i prioritetakh institutsionalizatsii otnosheniy gosudarstva i biznesa [ About modern tendencies and priorities of institutionalization of relations of the state and business] // the Person and work. Moscow: All-Russian Center for Living Standards. № 5. 2011. P. 46—50.
 • Bolshakov SN, Grigoriev AN Dinamika trudovykh otnosheniy i sotsial’nogo partnerstva v stranakh YES [The dy- namics of labor relations and social partnership in the EU countries ]/ / Man and Moscow: All-Russian Center for Living Standards. № 1. 2007. p. 66—69.
 • Giddens An uneasy and powerful continent. What awaits Europe in the future. M ID «Delo». 2015. p. 89—93.
 1. State participation in the Russian economy: state-owned companies, procurement, Bulletin of the Information Center of the Government of the Russian Federation. 2016. № 13. P. 22.
 • Dynamics of industrial production: regional Bulletin of the Information Center of the Government of the Russian Federation. 2016. №15. P. 15.
 • Kireev E. Proizvoditel’nost’, dokhodnost’ i intensivnost’ truda: Rossiya i strany OESR [Productivity, profitability and labor intensity: Russia and the OECD countries] // Bulletin of the UrFU. Series: Economics and Management. 2017. V. 16. № 2. P. 308—326.
 • Expert of the Special Report. // Expert North-West. No. 14—15 (748). 4/3/2017.

For citation: Bolshakov S. N., Bolshakova Yu. M., Kvashneva A. E. Entrepreneurship in a changing in- stitutional environment // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 3. 77—84.

 

 


ECONOMY POPULATION AND DEMOGRAPHIC

Assessment of the demographic situation in the municipalities of the Arctic zone of the Russian Federation

A.V. Ukhanova, N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research (Arkhangelsk, Russia)

E.V. Smirennikova, N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research (Arkhangelsk, Russia)

The research focuses on a static and dynamic assessment of the demographic situation in the municipalities of the Russian Arctic from 2011 year until 2016 year. The system of indicators that allow to assesse the change in demographic trends was designed for in the Arctic zone of the Russian Federation. Based on assessment the authors identified four main zones that characterize the demographic situation of the municipalities of the Russian Arctic: the zone of leaders, delayed development zone, the development zone, the zone with high risk. The distribution of Arctic municipalities in these zones is graphically presented. It will be a basis for elaboration of different kinds of measures to develop the demographic potential of the Arctic macroregion.

Keywords: demographic development, municipalities, Arctic, Russian Federation, methodical approach, integrated assessment

 References

 1. Gajnanov D.A., Kirillova S.A., Kantor O.G. Diagnostika realizacii social'nogo potenciala regionov rossijskoj Arktiki s pozicij ustojchivogo razvitija [Diagnostics of realization of social capacity of regions of the Russian Arctic from positions of sustainable development] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. No. 376. pp. 132-136. (In Russ.)
 2. Gosudarstvennaja programma «Social'no-jekonomicheskoe razvitie Arkticheskoj zony Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda»: postanovlenie Pravitel'stva RF ot 21.04. 2014 №366. [State program «Social and economic development of the Arctic zone of the Russian Federation until 2020»: resolution of the Government of the Russian Federation from 21.04.2014 of No. 366.] Available at: http://government.ru/media/files/AtEYgOHutVc.pdf. (accessed 10.04.2017).
 3. Demograficheskie processy, dinamika trudovyh resursov i riski zdorov'ju naselenija evropejskoj chasti Arkticheskoj zony Rossii [Demographic processes, dynamics of a manpower and risks to health of the population of the European part of the Arctic zone of Russia]: monografija / Pod red. B.A. Pevicha, B.H. Popfip'eva. M.: Lenand Publ., 2016. 304 p.
 4. Loginov V.G. Chelovecheskij potencial Rossijskogo Severa [Human potential of the Russian North] // Zhurnal jekonomicheskoj teorii. 2014. No. 2. pp. 37-49. (In Russ.)
 5. O suhoputnyh granicah Arkticheskoj zony rossijskoj Federacii: ukaz Prezidenta RF ot 02.05.2014 No. 296 (red. ot 27.06.2017) [About overland borders of the Arctic zone of the Russian Federation: the decree of the Russian President from 02.05.2014 No. 296]. Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 2014. No. 18. St. 2136.
 6. Rudenko D.Ju. Analiz demograficheskih processov v Rossijskoj Arktike [The analysis of demographic processes in the Russian Arctic] // Modernizacija. Innovacii. Razvitie. 2015. T.6. No. 4. pp. 51–57. (In Russ.)
 7. Sinica A. Demograficheskoe razvitie gorodov Arkticheskoj zony Rossijskoj Federacii [Demographic development of the cities of the Arctic zone of the Russian Federation] // Ekonomicheskaja nauka sovremennoj Rossii. 2016. No. 3 (74). pp. 112-123. (In Russ.)
 8. Strategija razvitija Arkticheskoj zony Rossijskoj Federacii i obespechenija nacional'noj bezopasnosti na period do 2020 goda: utv. Prezidentom RF [Strategy of development for the Arctic zone of the Russian Federation and ensuring national security until 2020]. Available at: http://government.ru/media/files/2RpSA3sctElhAGn4RN9dHrtzk0A3wZm8.pdf. (accessed 12.04.2017). (In Russ.)
 9. Suknjova S.A. Arkticheskaja zona Severo-Vostoka Rossii: problemy demograficheskogo razvitija [Arctic zone of the Northeast of Russia: problems of demographic development] // Regional'naja ekonomika: teorija i praktika. 2013. No. 25. pp. 13-16. (In Russ.)
 10. Fauzer V.V. Demograficheskij potencial severnyh regionov Rossii – faktor i uslovie jekonomicheskogo osvoenija Arktiki [Demographic capacity of northern regions of Russia – a factor and a condition of economic development of the Arctic] // Ekonomika regiona. 2014. No.4. pp.69-81. (In Russ.)

For citation: Uhanova A. V., Smirennikova E. V., Voronina L.V. Assessment of the demographic situation in the municipalities of the Arctic zone of the Russian Federation // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 3.

 

 

Review on the monograph: Pavlov K.V. Ethnomanagement as an integral part of ethnoeconomics. Izhevsk: Shelest Publishing House, 2017. 342 p.

References

 1. Volkov G.N. Etnopedagogika [Ethnopedagogy]. Cheboksary: Al’fa, 2003. – 316 p.
 2. Turaev V.A. Etnopolitologiya [Ethnopolitology]. M.: MGU, 2001. 386 p.
 3. Stefanenko T.G. Etnopsihologiya [Ethnopsychology]. М.: MGU, 2009. 493 p.
 4. Keynes J.М. Obshaya teoriya zanyatosti, procenta i deneg [The General Theory of Employment, Interest and Money]. М.: «Inostrannaya literatura» Publishing, 1961. 452 p.
 5. Pavlov K.V. Patologicheskie processy v ekonomike [Pathological processes in the economy]. М.: Magistr, 2009. 461 p.
 6. Pavlov К.V. Etnomenedzhment i etnoekonomika: problemy i perspektivy razvitiya [Ethnomanagement and ethnoeconomics: problems and prospects of development]. Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2017. 124 p.
 7. Pavlov К.V. Etnomenedzhment kak sostavnaya chast’ etnoekonomiki : monografiya [Ethnomanagement as an integral part of ethnoeconomics : monograph]. Izhevsk: «Shelest» Publishing House, 2017. 342 p.
 8. Sergeeva А.V. Kakie my russkie? (100 voprosov – 100 otvetov). Kniga dlya chteniya o russkom nacional’nom haraktere / 2-е, pererab. i dop. [What kind of Russians we are? (100 answers – 100 questions). A book for reading about the Russian national character.]. М.: Russkij yazyk. Kursy, 2010. 384 p.

Vladimir S. SELIN,

 Doctor of Economics, professor, honored economist of the Russian Federation, chief researcher of Institute of economic problems of the Kola scientific center of the Russian Academy of Sciences, Apatity Murmansk region, Russian Federation

International scientific and practical conference

«Modeling scenarios for sustainable development of northern regions of Russia in modern conditions»

with the support of the Russian Foundation for Basic Research

24—25    ноября     2017     г.     ФГБОУ   ВО «Сыктывкарский государственный университет  имени  Питирима  Сорокина  совместно  с Федеральным исследовательским центром комплексного изучения Арктики Российской академии наук, Институтом социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук при информационной поддержке журнала «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета проводят Международную научно-практическую конференцию «Моделирование сценариев устойчивого развития северных регионов России в со- временных условиях».

В ходе конференции будут рассмотрены фундаментальные научные проблемы, связанные со сложностью и противоречивостью теоретико-методологических подходов к определению механизмов обеспечения устойчивого развития и качественного экономического роста, социально-экономической и экологической безопасности, что обуславливает необходимость дальнейшего анализа данных подходов для разработки методологических положений и моделирования сценариев развития северных регионов России в современных условиях, а также определения направлений совершенствования институтов развития.