Issue №3, 2017

LOGIN      REGISTER

          

The main suggestions for optimizing Arctic market economy in terms of natural sciences

 

M. A. Zhukov, Autonomous Non-Commercial Organization «Scientific and Coordination Center for Problems of the North, Arctic and Life of Small Peoples of the North (Moscow, Russia)

V. M. Telesnina, Moscow Lomonosov State University (Moscow, Russia)

D. V. Ustinov, Autonomous Non-Commercial Organization «Scientific and Coordination Center for Problems of the North, Arctic and Life of Small Peoples of the North (Moscow, Russia)

Full article 

The estimating general-world-view basis of economic as science is carried out. The possibility of using information about functioning of unbalanced dissipative structures (living systems) as general theoretic basis of analysis and projecting people and people communities  economic behavior, forming economic systems,  are based.

Keywords: Arctic, general government of North Sea Way, consortium, economic, living systems, synergetic. 

References

 1. Bertalanfi N. fon. Istoriya i status obshhej teorii system [History and status of general systems theory] In: Sistemnye issledovaniya. Metodologicheskie problemy. Ezhegodnik [System investigations. Methodological problems. Yearbook]. Moscow. 1973. pp. 20-37.
 2. Bogdanov A.A. Vseobshhaya organizatsionnaya nauka: Tektologiya [General organizing science: Tektology. Part 1]. Moscow. Leningrad. 100
 3. Glushkov V.M. Makroehkonomicheskie modeli i printsipy postroeniya OGАS [Macro-economic models and making OGAS principles]. Moscow: «Statistika», 160 p.
 4. Zhukov M.A. O meste rynochnykh instrumentov v sisteme upravleniya Severnym morskim putyom [About market instruments place in the system of North Sea Way direction]. 2016. URL: http://rareearth.ru/ru/pub/20160426/02180.html (accessed: 04.07.2017)
 5. Zhukov M.A. Na chto dolzhna bytnatselena struktura po razvitiyu Sevmorputi? [Where must the structure of North Sea Way development be aimed?] 2017. URL: http://rareearth.ru/ru/pub/20170420/03112.html (accessed: 04.07.2017)
 6. Katasonov V.Yu. O protsente: ssudnom, podsudnom, bezrassudnom. Khrestomatiya sovremennykh problem «denezhnoj tsivilizatsii». Kn. 1. [About percent: loan, amenable and reckless. The book about temporary problems of “money civilization”. Vol. 1]. Moscow, 2011. 304 p.
 7. Katasonov V.Yu. Russkaya sotsiologicheskaya mysl' na rubezhe XIX—XX vekov [Russian social idea on the border of XIX—XX centuries]. «Rodnaya strana» Publishing, 2015. 464 p.
 8. Kapra F. Pautina zhizni. Novoe nauchnoe ponimanie zhivykh system [The web of life. New scientific understanding of living systems]. Moscow: “Sofia” Printing House, 2003. 310 p.
 9. Kytov A.I. Elektronnye tsifrovye mashiny [Electronic digital machines]. Moscow: Sovetskoe Radio, 1956. 358 p.
 10. Malinovsky A.A. Obshhie voprosy stroeniya sistem i ikh znachenie dlya biologii [The general questions of systems composition and their contribution in biology]. In.: Malinovsky A.A. Teoriya sistem. Teoreticheskaya biologiya. [Tektology. System theory. Theoretic biology]. Moscow: Editorial URSS Publishing, 2000. P 83.
 11. Nikolis G., Prigozhin I. Samoorganizatsiya v neravnovesnykh sistemakh: ot dissipativnykh struktur k uporyadochennosti cherez fluktuatsii [Self-organizing in unbalanced systems: from dissipative structures to ordering by fluctuations]. Moscow: «Mir» Publishing, 1979. 512 pp.
 12. Filippov V.V., Zhukov M.A. Problemy ustojchivogo razvitiya Аrkticheskoj zony Rossijskoj Federatsii [The problems of Russian Federation Arctic zone sustainable development]. Yakutsk: YaNC SO RAN Publishing, 2005. 52 p.
 13. Haken H. Sinergetika [Synergetics]. Moscow: «Mir» Publishing, 1980. 406 p.

For citation: Zhukov M. A., Telesnina V. M., Ustinov D.V. The main suggestions for optimizing Arctic market economy in terms of natural sciences  // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 3. P. 21-29.