Issue №4, 2017

LOGIN      REGISTER

          

Evaluation of the order during the planning of the program of activities of scientific-industrial complex

 

Е.А. Fedorova, “Universal-Audit” (Tula, Russia)

А.Y. Gorbachev, Central design office machine construction (Tula, Russia)

Full article 

Basic element of activity of scientific-industrial complex is the works order, connected with development and deployment on the market of innovative goods. The evaluation order allows you to implement efficient and competitive activities research and production complex, thereby increasing its vitality.

Keywords: scientific-industrial complex, order, innovative products.

 References

  1. Mantatov K.D. Tendentsii razvitiya predprinimatel'skoy sfery Rossiyskoy Federatsii pod vliyaniyem tekhnologicheskikh innovatsiy [Trends in the development of the entrepreneurial sphere of the Russian Federation under the influence of technological innovation]. Finansovyye problemy obespecheniya ustoychivogo rosta sovremennoy rossiyskoy ekonomiki: Materialy Mezhvuzovskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii / Pod red. prof. Krolivetskoy. [The financial problems of the sustainable growth of the Russian economy: materials of the Interuniversity scientific-practical conference / Under the editorship of Professor Kroleveckiy]. Gatchina: Publishing house LOAF, 2014. 0,19 p.l.
  2. Ponyatiye strategii. Klassifikatsiya strategiy. Vybor strategiy. [The concept of strategy. Classification of strategies. Choice of strategies.] Available at: http://www.ereport.ru/articles/strplan/strategy.htm (accesssed: 20.11.2017)
  3. Prokhorov O.V. Problemy vnedreniya tekhnologicheskikh innovatsiy v kommercheskikh predpriyatiyakh Rossiyskoy Federatsii i vozmozhnyye puti ikh resheniya [Problems of introduction of technological innovation in commercial enterprises of the Russian Federation and possible ways of their solution]. Mezhdunarodnyy nauchno-prakticheskiy simpozium molodykh uchenykh i spetsialistov «Ekonomicheskaya politika sovremennoy Rossii» 23 dekabrya 2013 goda: Materialy simpoziuma. [International scientific-practical symposium of young scientists and specialists "The economic policy of modern Russia". 23 Dec 2013: proceedings of the Symposium.]. SPb.: Publishing house of IMTS "NWS-SPb", 2013. 289 p. 0,31 p.l.
  4. Rossiyskiy statisticheskiy yezhegodnik [Russian statistical yearbook – 2016]. M., 2016. 725 p.
  5. Solonin I.S. Raschet sborochnykh i tekhnologicheskikh razmernykh tsepey [Calculation of assembly and technological dimensional chains]. M.: Mashinostroenie, 1980. 254 p.
  6. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki [Federal Service of State Statistics]. Available at: http://www.gks.ru (accesssed: 20.11.2017)
  7. Fedorova E.A. K voprosu opredeleniya ekonomicheskoy effektivnosti izobreteniya [To the question of determining the economic efficiency of the invention]. Strukturnye i organizatsionnye problemy upravleniya proizvodstvom. 1981. pp. 112-116
  8. Fedorova T.A. Sistema rynochnykh i vnutrennikh indikatorov strategii formirovaniya stoimosti predpriyatiya [A system of market and internal indicators of the strategy of formation of cost of the enterprise]. Finansy i kredit. 2009. No. 18 (354). pp. 16-25
  9. Förster E., Renz B. Metody korrelyatsionnogo i regressionnogo analiza. Rukovodstvo dlya ekonomistov. / Perevod s nemetskogo i predisloviye V.M. Ivanovoy. [Methods of correlation and regression analysis. A guide for economists. / Translated from German and foreword by V.M. Ivanova]. M.: Finansy i statistika, 1983. 304 p.
  10. Harvard Business Review – Russia. Available at: http://hbr-russia.ru/innovatsii/trendy/ (accesssed: 20.11.2017)

For citation: Fedorova E. A., Gorbachev A. Y. Evaluation of the order during the planning of the program activities of scientific-industrial complex // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2017. № 4. P. 13-19.