Issue №1, 2018

LOGIN      REGISTER

          

Process of configuration of supply chains in individualized production

Full article 

D.S. Malygin, Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia, Ph.D.-student, Senior Lecturer, Department of Logistics, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The article examines the supply chain of industrial enterprises mass production of industrial products «custom-made». On the territory of the Krasnoyarsk Territory there are several dozens of individualized enterprises engaged in the production of plastic windows. Logistic features of supply chains of individualized products are considered. To optimize the supply chains of individualized enterprises, the article proposes to integrate separate assembly sites and component suppliers into a single distributed distribution network. A distributed assembly model for individualized production is proposed for the example of a group of eastern regions of the Krasnoyarsk Territory. A mechanism is proposed for configuring supply chains in individualized production using the combinatorial method.

Keywords: individualized products, production enterprises, distributed production, clusters, assembly modules, combinatorics, supply chain optimization.

References

 1. Anišić, Z., Freund, R., Suzić, N. Massovaya kastomizatsiya i personalizatsiya v Yugo-Vostochnoy Yevrope [Mass Customization and Personalization in Southeast Europe]. DAAAV International Scientific Book, 2013. Chapter 20.
 2. Vopnjarskaja O.I. Genezis i sovremennyye pokhody k opredeleniyu kastomizatsii [Genesis and modern approaches to the definition of customization]. Servis v Rossii za rubezhom. 2014. No. 6 (53).
 3. Vsykiy M.A., Strizhanov I. Osobennosti organizatsii kastomizirovannogo proizvodstva [Features of the organization of customized production]. ECONOMINFO: Voronezh State Technical University. 2011. No. 15.
 4. Johnson J., Wood D.F., Wordlaw D.L., Murphy, Jr., P.R. Sovremennaya logistika : 7-ye izdaniye [Modern Logistics : 7th edition]. Moscow: Publishing House "Williams", 2002. 624 p.
 5. Gaurav R., Bhatia P., Durbha M. Tsepi postavok dlya «Chaynikov» : spetsial'noye izdaniye JDA [Supply Chain for Dummies: JDA Software Special Edition]. Published by John Wiley & Sons, Inc. 111 River St. Hoboken, 2015.
 6. Ivanovska Sh. Menedzhment (upravleniye) tsepochkami postavok i massovoye regulirovaniye [Supply Chain Management and Mass Cuctomization]. International Research Journal. 2015. No. 5 (36). pp. 42-44.
 7. Lukinikh V.F., Tod N.A. Bar'yery v protsesse transformatsii klastera v tsep' postavok [Barriers in the process of cluster transformation into the supply chain] / Logistika – yevraziyskiy most : mat-ly 12-y Mezhdunarod. nauch.-prakt. konf. (18-20 maya 2017 g., Krasnoyarsk) [Materials of 12th International Conference “Logistics - Eurasian bridge”]. Krasnoyarsk, 2017. p. 105.
 8. Josepf Pine J.B. II, Victor B., A.S. Printsip raboty massovoy individualizatsii [Making Mass Customization Work]. Harvard Business Review. 1993. No. 93509.
 9. Porter M. Klastery i novaya ekonomika i konkurentsiya [Clusters and the New Economics and Competition]. Harvard Business Review. 1998. Available at: https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition
 10. Peng D.X., Liu G, Heim G.R. Vozdeystviye informatsionnykh tekhnologiy na vozmozhnosti massovoy individualizatsii proizvodstvennykh predpriyatiy [Impacts of information technology on mass customization capability of manufacturing plants]. International Journal of Operations & Production Management. 2011. Vol. 31. No. 10.
 11. Sergienko E.N. Individualizatsiya kak tendentsiya razvitiya sovremennogo proizvodstva [Individualization as a trend in the development of modern production]. Bulletin of the Saratov State Technical University. 2008. Vol. 1. No. 1 (30).
 12. Stoke J.R., Lambert D.M. Strategicheskoye upravleniye logistikoy / per. s 4-go angl. izd. [Strategic management of logistics / translation from the 4th English edition]. Moscow, 2005. 797 p.
 13. Tiihonen J., Felfernig A. Vvedeniye v individualizatsiyu i massovuyu kastomizatsiyu [An introduction to personalization and mass customization]. Journal of Intelligent Information Systems.
 14. Uoters D. Upravleniye tsep'yu postavok [Logistics. Supply chain management]. Moscow: UNITY-DANA, 2003. 503 p.
 15. Haggarty R. Diskretnaya matematika dlya programmistov [Discrete mathematics for programmers]. Moscow: Technosphere. 2003. 320 p.
 16. Handfield R.B., Nicole, Jr. E.L. Reorganizatsiya tsepey postavok. Sozdaniye integrirovannykh sistem formirovaniya tsennosti [Reorganization of supply chains. Creation of integrated systems of value formation]. M.: Publishing House "Williams", 2003. 416 p.
 17. Tsenga M.M., Jack Hub S., Wanga Y. Massovaya kastomizatsiya [Mass Customization]. The Hong Kong University of Science and Technology. Available at: http://www.mckn.eu/knowledge/?sec=details&id=133
 18. Tsenga M.M., Jack Hub S., Wanga Y. Massovaya kastomizatsiya [Mass Customization]. University of Michigan, USA. CIRP Encyclopedia of Production Engineering, 2014.

For citation: Malygin D. S. Process of configuration of supply chains in individualized production // Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2018. № 1. P. 62-71.